Hopp til innhold

Oslo-bommene blir stående til 2045

Det er ni år lenger enn tidligere bestemt. Rabatten for elbiler blir dårligere, men det blir dyrere også for bensin- og dieselbiler.

Elbiler må betale mer bompenger

MINST 20 ÅR TIL: Å forlenge bompengene fra 2036 til 2045 er blant det Oslopakke 3-forhandlerne skal være enige om.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det er innspurt i forhandlingene om en ny Oslopakke 3 mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

De skal bli enige om hvor mye bompenger de skal kreve inn i framtida og hvilke vei- og kollektivtiltak pengene skal gå til.

– Ingenting er klart før alt er klart, sier en sentral kilde til NRK.

Fra 2036 til 2045

Men noen av uenighetene er ryddet av veien.

NRK får bekreftet at partene er samstemte om å forlenge Oslopakke 3 fra 2036 til 2045.

Det betyr at de 83 bomstasjonene i Oslo og på bygrensa blir stående like lenge.

Grunnen er enkel:

Skal Oslo og Akershus nå nullvekstmålet, trengs det mye penger til kollektivtrafikk også etter 2036.

Les også Elbilrabatten i Oslo-bommene står for fall

Elbiler må betale mer bompenger

Mye av det skal bilistene betale.

Men hvor mye bompengetakstene skal skrus opp, er fortsatt uløst, sier flere kilder til NRK.

Elbilrabatt og fossiltakst

Striden skal både stå om elbilrabatten og hvor mye fossilbiler skal betale, særlig i rush.

I dag har elbilister halv pris. Stortinget har åpnet for å redusere rabatten til 30 prosent.

Det mest sannsynlige er at man ender på en rabatt i størrelsesorden 35 til 40 prosent, får vi opplyst.

Redusert rabatt i bommene kommer i tillegg til at elbilene er kastet ut av kollektivfeltene.

Les også I dag blir elbilen kastet ut av bussfila, men det blir ikke flere busser

Trafikk Høvik mot Sandvika

15 kroner mer

Elbilrabatten vil påvirke prisen bensin- og dieselbilister må betale.

NRK er kjent med takstskisser der fossilprisen i rush øker med ti kroner pr. bompassering i 2025, 15 kroner i 2028.

Og mange bilister må gjennom flere bommer daglig.

Dette er over smertegrensa, mener flere politikere.

Hva skal inn?

Et annet diskusjonstema er hvilke nye prosjekter det er plass til i pakken, og om det i så fall er penger til utbygging eller kun planlegging.

Mange utgifter ligger fast:

Fornebubanen, nytt signalanlegg på T-banen, ny Majorstuen stasjon og nye T-banevogner skal betales.

Les også Her er hovedstadens nye T-banevogner

Nye T-banevogner på fremtidig Fornebuporten stasjon

Det må fortsatt brukes store summer på å drive kollektivtrafikken for å holde billettprisene nede.

Vedlikehold og rehabilitering må gjøres, på trikken, T-banen og fylkesveiene, ikke minst i Akershus.

Og det skal fremdeles bygges gang- og sykkelveier.

Røa og Volvat

Oslo Ap gikk tidlig ut og sa at det ikke er rom for nye prosjekter.

Samtidig har Oslo Høyre presset på for å få plass Røatunnelen og den såkalte Volvatsvingen på T-banen.

Røa krise

SKRINLAGT: En tunnel for å lede trafikken under Røakrysset ble skrinlagt av det forrige byrådet. Høyre vil grave den fram igjen.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Volvatsvingen skal kunne lede trafikk fra Fornebubanen og over på T-baneringen for å avlaste sentrumstunnelen.

Bane til Lørenskog

Representantene fra Akershus skal fortsatt ikke ha gitt opp kampen for å få plass en forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen og inn i Lørenskog.

Et forhandlingsresultat er ventet med det aller første. Deretter skal en ny Oslopakke vedtas av Oslo bystyre og Akershus fylkesting.