Hopp til innhold

Nye prøver svarer ikke på hvorfor hunder dør

Veterinærinstituttet har utelukket en rekke sykdommer, men kan ikke slå fast hva som gjør hundene syke.

En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

UNDERSØKER: Her blir en hund fra Hedmark obdusert på Veterinærinstituttet i Oslo. Til sammen ti hunder er obdusert.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I alt 26 hunder har den siste tiden dødd av sykdommen, som verken Veterinærinstituttet, Mattilsynet eller andre har klart å finne ut hva er.

Enda flere hunder har hatt symptomer, som er blodig diare og dårlig allmenntilstand. Flere av de døde hundene har blitt obdusert i jakten på sykdommen.

Nå har Veterinærinstituttet fått svar på nye prøver.

De mener det ikke er sannsynlig at det er algeforgiftning. De tror heller ikke det er miltbrann, harepest eller sykdommer man kan få av flått.

De har tidligere sagt at alle de obduserte hundene har hatt samsvarende tarmbetennelser. De to bakteriene, Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens er funnet i både døde og syke hunder.

Fortsetter jakten

Veterinærinstituttet har tirsdag obdusert en hund fra Sogn og Fjordane. Den hadde samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre hundene.

Mandag ble to hunder obdusert. Også de hadde de to bakteriene.

Men ekspertene har så langt ikke slått fast hva som er grunnen til at hundene blir syke.

– Vi jobber videre, og har til sammen obdusert ti hunder. Alle hadde det samme sykdomsbildet, sier Hannah Jørgensen, som er forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet.

Hannah Jørgensen, forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet.

Hannah Jørgensen er forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Åtte av hundene hadde samme bakterier i seg, mens to av hundene ikke er avklart enda.

– Vi vet ikke om bakterien vi finner er årsaken til utbruddet. Det har vi ikke klart å konkludere med ennå, sier hun til NRK.

Avdarer mot feilinformasjon

Jørgensen sier rådene fra Mattilsynet, om blant annet å ikke la hunden hilse på andre hunder på tur, fortsatt gjelder.

– Det er viktig å understreke at det går bra med de aller fleste hundene som får diaré. Men man bør oppsøke veterinær.

Instituttet har nå fått en rekke avføringsprøver som skal undersøkes. De har også bedt alle veterinærer om å sende inn dokumentasjon på syke hunder.

– Vi håper å finne ut hvor dette kommer fra, og om det er fellestrekk mellom hundene; om det et noe de har spist, drukket eller fått i seg på annen måte. Slik kan vi muligens spore en smittekilde.

– Ser dere mye feilinformasjon?

– Ja. Det er blitt pekt ut visse fõrtyper eller snacks som kan være årsaken. Det har vi ingen informasjon om, sier Jørgensen.

Hun understreker at de sjekker det ut, men at det ikke er noe som peker på at et bestemt fôrmerke har skylden.

Disse bakteriene er funnet i syke hunder

Disse bakteriene er funnet i syke hunder.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Har avlyst arrangementer

Det er meldt inn syke hunder i Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark, ifølge Mattilsynet.

En rekke hundearrangementer landet rundt er avlyst i frykt for at flere hunder skal bli syke.

Blant annet har Norsk Kennel Klub avlyste alt frem til og med mandag 16. september, og Røde Kors har stoppet alle besøkstjenester med hund.

Folkehelseinstituttet (FHI) har sagt at det er lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av den ukjente hundesykdommen.

Ifølge Veterinærinstituttet har de nye laboratorieundersøkelsene stadfestet at det ikke er forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli på mennesker og denne hundesykdommen.