Hopp til innhold

Mattilsynet opphever råd om nærkontakt mellom hunder: – Utbruddet mer eller mindre over

Mattilsynets kartlegging tyder på at den ukjente hundesykdommen ikke smitter lett mellom hunder. De opphever derfor rådet om å begrense nærkontakt.

Flere hunder har dødd etter kraftig diaré og oppkast de siste dagene.

FÆRRE TILFELLER: Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå færre meldinger om hunder med blodig diaré, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene av den omfattende kartleggingen, tyder på at sykdommen ikke smitter lett mellom hunder, opplyser Mattilsynet torsdag kveld.

Antallet meldinger om hunder med blodig diaré har sunket kraftig, sier Mattilsynet til NRK.

– Etter nye analyser og prøvetaking, har vi endret på rådene våre. Vi får færre tilfeller inn til både Mattilsynet og veterinærklinikkene. Veterinærinstituttet melder det samme. Vi mener vi har hatt et utbrudd som mer eller mindre er over, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Tronerud påpeker at man fortsatt bør kontakte veterinær om man oppdager symptomer som kan trenge behandling.

– Vi har prøvd å roe dette ned

Som NRK har skrevet tidligere, har kartleggingen av sykdommen ikke avdekket noen sammenheng med hensyn til hunderaser.

Det er heller ikke avdekket noen fellestrekk med hensyn til alder, fôring, kontakt med andre hunder eller områder, utover at det er mange tilfeller på Østlandet.

Informasjon Mattilsynet har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke har visst om det har vært smittsomt. Rådet om å unngå nærkontakt var et «føre var»-råd. Informasjonen vi har fått fra prøver, analyser og spørreundersøkelser, gjør at vi ser at ikke alle tilfellene er koblet sammen, sier Tronerud til NRK.

Han påpeker at Mattilsynet i to uker har sagt at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom de mange tilfellene av hunder med blodig diaré.

– Vi har ikke sett noen store sammenhenger, verken i steder hunder har vært, eller ting de har fått i seg. Vi har sagt lenge at det er mange enkelttilfeller av blodig diaré.

– Har dette blitt gjort større enn det er, enten av dere, eller oss i mediene?

– Vi har prøvd å roe dette ned, og gi nøkterne råd. Men når vi har fått henvendelser, så har besvart disse. Vi har prøvd å være tydelige på at dette kunne være en mindre sak, og ikke ett stort sykdomstilfelle som har rammet hele landet.

Bakterier i skål

Avføring fra hunder har blitt undersøkt ved Veterinærinstituttet, for å se om det finnes en sammenheng mellom de mange sykdomstilfellene.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Trolig samme smittekilde hos 14 hunder

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder.

Samtidig viser undersøkelsene av 22 syke hunder, at 14 av disse har hatt nærmest identisk bakterie i tarmen.

Hannah Joan Jørgensen, fagansvarlig ved Veterinærinstituttet, sier dette har kommet fram ved å gjøre en såkalt helgenomsekvensering av bakteriene i tarmen til de syke hundene.

– Når bakteriene er nærmest identiske, kan vi si at de har samme opphav. Hunder som har så like bakterier, har med stor sannsynlighet samme smittekilde, sier Jørgensen.

– Der er det en kobling, og de hundene har sannsynligvis vært utsatt for samme smittekilde. Men det er også en del prøver som ikke har den identiske bakterien, som vi dermed vet at ikke har vært utsatt for det samme, sier Tronerud i Mattilsynet om de 14 hundene.

Jørgensen forteller at det som trolig har vært et utbrudd, er på hell.

– Når man først oppdager et utbrudd, så vet man ikke om man er på vei opp, på toppen eller på vei nedover. Derfor er det viktig å registrere over tid. Det har vi gjort hver dag over de siste ukene. Nå kan vi se tydelig at antallet nye tilfeller, er på hell.

173 tilfeller

Det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august, med varierende alvorlighetsgrad. Det anslås at 43 hunder, fordelt på tolv forskjellige fylker, har dødd etter å ha hatt lignende symptomer.

Kartleggingen viser at nesten 90 forskjellige hunderaser har hatt lignende symptomer.

I dag finnes ingen statistikk over hunder og deres helse. Men fra 1. oktober vil rundt 300 dyresykehus i landet løpende rapportere inn sykdomstilfeller på hunder og andre kjæledyr.

Det nasjonale helseregisteret for kjæledyr vil være til stor hjelp ved lignende sykdomsutbrudd i fremtiden, mener Veterinærinstituttet.

Systemet vil blant annet gi veterinærer et sammenligningsgrunnlag.

AKTUELT NÅ