Hopp til innhold

Bor i storbyen med færrest doer: – Det er et bedritent liv

Av alle nordiske storbyer har Oslo færrest offentlige doer. Nå er kommunen klaget inn for diskriminering.

Portrettbilde av Camilla Kolden Grue i Tøyenparken. Hun er uføre på grunn av IBS.

MAGEN: Camilla Kolden Grue har to andre kroniske diagnoser, men det er tarmen som skaper mest problemer.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

Sist Camilla var her i Tøyenparken, endte hun i en taxi.

– Jeg måtte flykte hjem til mitt eget toalett, forteller Camilla Kolden Grue.

Når naturen kaller er det som en tikkende bombe. Bak en lukket dodør kan hun bli sittende i lang tid.

– Da har du ikke tid eller energi til å jakte på et offentlig toalett som ikke eksisterer.

Camilla Kolden Grue i Tøyenparken. Hun er uføre på grunn av IBS

Camilla har ikke oversikt over hvor nærmeste doskål er. Vi står midt i en forlatt Tøyenpark. Ingen toaletter i sikte.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

Oslo er nemlig hovedstaden i Norden med færrest offentlige doer, ifølge en kartlegging fra Aftenposten.

Nå kuttes det også i do-tilbudet i parker og på strender fordi kommunen skal spare penger.

Det har fått Mage-tarmforbundet til å rase.

Pasientorganisasjonen har nå klaget inn kommunen for diskriminering.

Får ikke være med

For Camilla er det helt avgjørende å ha kort vei til do. Jobben har allerede røket på grunn av tarmen.

– De siste to årene har jeg nesten ikke gått lenger enn fra soverommet til toalettet, forteller hun.

Sykdommen som legger grenser på livet heter IBS, eller irritabel tarm. Den deler hun med rundt to av ti i landet.

NRK forklarer

Hva er IBS?

Hva er IBS?

Mageplager

 • Irritabel tarm syndrom (IBS) er en forstyrrelse i tarmens funksjon.
 • Vanlige symptomer er magesmerter, ubehag, oppblåsthet og unormalt avføringsmønster med diaré og/eller forstoppelse.
 • Symptomene lindres ved avgang av luft og avføring.
Hva er IBS?

Rammer mange

 • Tilstanden er vanlig og anslås å ramme omtrent 15 av 100 i befolkningen.
 • Irritabel tarmsyndrom kan sees hos begge kjønn og i alle aldre, men forekomsten er høyere hos kvinner og hos unge.
Hva er IBS?
 • Man vet ikke hvorfor noen får IBS.
 • Sykdommen er godartet, som betyr at man antar at den ikke fører til økt dødelighet.
 • Likevel er det mange med sykdommen som opplever redusert livskvalitet.
Hva er IBS?

Andre plager med mage og tarm

Det finnes en rekke andre fordøyelsessykdommer. Blant annet disse:

 • Morbus Crohn eller Crohns sykdom
 • Ulcerøs kolitt (UC)
 • Gastroparese
 • Mikroskopisk kolitt
 • Refluksøsofagitt

Har du opplevd plager knyttet til fordøyelsen?

Ja, det er et problem i hverdagen min.
0%
Tarmen går så det suser.
0%
I blant, men det går alltid over.
0%

0 stemmer

Camilla synes det er flaut å bruke doer på restauranter og kafeer.

Helst vil hun slippe å fortelle vilt fremmede om sykdommen, eller kjøpe mat og drikke hun ikke trenger.

– Hadde det vært flere offentlige toaletter hadde det vært enklere for folk som meg.

Enklere å være sosial, reise, gå turer.

– Leve et ordentlig liv, sier hun.

Camilla er langt ifra den eneste som fortviler.

Portrettbilde av Camilla Kolden Grue i Tøyenparken. Hun er uføre på grunn av IBS.

VERRE: Neste sommer kan det bli enda vanskeligere for folk som Camilla.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

Slår tarmalarm

Mage-tarmforbundet har i flere år klaget på offentlig do-tørke.

– Kuttet i sommer-doene var dråpen som fikk begeret til å renne over for oss, sier generalsekretær, Mads Johansson.

Mads Johansson

BEGRENSER: Ifølge Mads Johansson sliter mange med å delta i samfunnet, fordi de må planlegge sosiale aktiviteter ut ifra hvor det er tilgjengelige toaletter.

Foto: Ragnhild Elnæs/Kolonihaven.no

Kommunen har 100 milliarder å rutte med hvert år. Med do-kuttet sparer de 4,2 millioner.

– Resultatet er at de fleste med mage- og tarmproblemer, men også mange andre, ikke kan være i parkene og på strendene.

– Det er uverdig og diskriminerende, sier han.

Organisasjonen mener kommunen bryter med plikten til universell utforming.

Derfor har de klaget dem inn til Diskrimineringsnemnda.

NRK forklarer

Hva er universell utforming?

Hva er universell utforming?

Kort forklart

Universell utforming går ut på at produkter, omgivelser, programmer og tjenester er laget slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte.

Hva er universell utforming?

Hvorfor?

 • Målet er at alle skal ha de samme mulighetene til å delta og bruke tjenester i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne.
Hva er universell utforming?

Noen eksempler

 • At inngangen til transportmidler som buss og tog, er på bakkeplan. Slik at rullestolbrukere kommer seg inn.
 • At filmer er tekstet slik at de med redusert syn kan følge handlingen.
Hva er universell utforming?

Politisk mål

Regjeringen har laget fire handlingsplaner for universell utforming, sentralt står planlegging av bygg og uteområder.

Oslo kommune har også en egen strategi for universell utforming. Der står det blant annet at alle skal kunne bruke kommunens utearealer.

Får et dårlig rykte

Men kan toalettmangel regnes som diskriminering?

Diskrimineringsnemnda kan ikke kommentere det før klagen er behandlet.

Deres statlige brorpart, Likestillings- og diskrimineringsombudet, er kjent med problemstillingen.

– Det er en skam og noe som kan gi Oslo et dårlig rykte. Men det finnes ingen lover om toaletter, og da er det vanskelig å bevise at mangelen på dem er diskriminerende, sier fagdirektør Eli Knøsen.

Eli Knøsen, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

LOVLØST: I Norges lover er det få «toalettpapirer» å oppdrive, påpeker Eli Knøsen i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foto: Thomas Eckhoff

Hun mener man trenger en bredere diskusjon om hva universell utforming skal være.

Om universell utforming skal bety at alle kan bruke byen, vell da er den ikke universelt utformet uten toaletter, sier Knøsen.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viste at ikke bare de med kroniske sykdommer rammes. Også gravide, allergikere, eldre og barn har et ekstra behov for doer.

– Så det blir jo en forskjellsbehandling som rammer mange. I bunn og grunn trenger vi alle toaletter, sier hun.

Syns du det er nok offentlige toaletter der du bor?

Do til folket

Byråden som har ansvaret for toalettdekningen, Marit Vea, vil ikke stille til intervju.

Hun skriver følgende i e-post til NRK:

«Jeg jobber med å finne løsninger for midlertidige toaletter på flere steder i sommerhalvåret. Det er altså for tidlig å kommentere noe ut over dette.»

Om det blir toaletter til sommeren er altså usikkert.

Men pasientorganisasjonen vil ikke stanse der.

– Vi vil kjempe videre for få flere toaletter i hele landet, sier Mads Johansson.

For å få det til ønsker de en nasjonal satsing med øremerkede kroner til offentlige doer, og at det blir en norm om et visst antall per innbygger.

Margrete Larsen

Det finnes ingen oversikt over hvor mange offentlige toaletter som fins i landet. I Tromsø opplever et par at turister bruker hagen som do fordi det ikke er alternativer.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Peker man snuten mot Nord-Norge kan man skimte problemet. I både Tromsø og Lofoten plages lokalbefolkning av turister som bruker hagene deres som utedo. Andre gjør fra seg i busskur.

– Det er flaut. Vi vet at folk må bruke bøtter fordi det ikke er doer, sier Johansson.

Avføring Lofoten Ramberg Kai Odd Lorentzen

NATURDO: På bare en dag ble det ryddet 40 liter med menneskebæsj i et populært turområde i Lofoten. 

Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Også Camilla håper politikerne vil ta det på alvor og få på plass flere toaletter.

Etter flere år med sterke plager er hun sliten.

– Jeg må bruke nesten all min tid på å planlegge hva jeg spiser. Skal jeg bruke resten på å finne ut hvor det er doer?

Hun sukker.

Det er et bedritent liv.

Les også Må vente lenge på inkluderende tog: – Det føles ikke bra

Cato Lie