Hopp til innhold

Lofot-turister bruker folks hage som dass: – Totalt uholdbart

Innbyggere i Flakstad kommune er fortvilt og lei av å få hagen brukt som utedo for turistene i Lofoten.

Avføring Lofoten Ramberg Kai Odd Lorentzen

Avføring og tørkepapir ligger midt mellom de to rankene med ripsbusker i Kai Odd Lorentzens hage.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Lofoten viser seg fra sin aller beste side ved inngangen til juli. Allerede har antallet turister vært høyt, noe de også har fått merke på Ramberg i Flakstad kommune.

Selv om turismen bringer mye godt med seg, har den også sine mindre hyggelige sider.

– I dag oppdaget jeg nok en gang at det er turister eller besøkende som benytter hagen min som do. De gjør ifra seg, både bæsjer og tisser. Det er ikke bare i min hage, men hos naboer også, sier Lorentzen.

Lorentzen har en hage som strekker seg oppover skråningen langs hovedinnfartsåren til

Avføring Lofoten Ramberg Kai Odd Lorentzen

Kai Odd Lorentzen har hovedinnfartsåren E10 som nærmeste nabo. Nå er han lei av at folk gjør fra seg i hagen hans.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Lofoten, E10. Mellom to ranker av Lorentzens ripsbusker har en trengende turist gjort fra seg i løpet av dagen.

– Det er ikke tilrettelagt for all turismen som er i Lofoten for tiden, mener han.

Hvilke tanker gjør du deg når du finner dette mellom buskene som skal gi rips til høsten?

– Jeg har jo ikke så lyst til å plukke den ripsen. Så har jeg også måttet legge ned jordbær-land. Jeg mister appetitten når jeg ikke vet hva de gjør mens jeg er på jobb. Det er ganske fortvilende.

Avføring Lofoten Ramberg Kai Odd Lorentzen

Da NRK besøkte Kai Odd i Lofoten hadde det dukket opp nye etterlatenskaper mellom bærbuskene i løpet av dagen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Bare et steinkast nedenfor Lorentzens hus står et av flere offentlige toalett som er satt opp, men der er dørene låst.

– Kommunen sier at de venter på to deler og en rørlegger som skal montere et relé de mangler. Det har nesten stått klart til bruk i 14 dager uten at det skjer noe mer.

NRK erfarer at i løpet av fredag har ett av de to toalettene åpnet dørene.

Les også: Skal kurse turister i naturvett for å unngå slike syn i sommer

Søppel i Lofoten
Søppel i Lofoten

Ordfører: – Totalt uholdbart

Ordfører Trond Kroken (Sp) i Flakstad kommune sier at de merker at turistsesongen har startet tidligere. Det øker også behovet for toalett i Lofoten.

– Det er mye turister og det ser ut som at dette kan bli et godt år for turistnæringen. Det betyr at det blir et økt press på fasilitetene, sier han.

Statens vegvesen har satt opp et midlertidig toalett i påvente av at et av de andre offentlige toalettene renoveres.

– Vi har fått til en avtale nå, og jeg tror det toalettet vil avlaste problemene som har vært med at folk går i hagene til folk. Det er totalt uholdbart for oss som bor her.

Vil ha permanent turist-toalett i kommunen

Ordføreren sier at det fortsatt er utfordringer knyttet til toalettene. Mange av turistene i Lofoten kommer langs veiene, enten med bil eller buss.

Ved en av de største campingplassene i kommunen jobber vegvesenet nå med å bygge om et toalettanlegg ved Flakstad-stranda, arbeidet er ventet ferdig senere i år.

Frem til da har vegvesenet fått på plass et midlertidig toalett for å avlaste.

– Vi krevde å få satt opp et toalett og vi ble enige om å sette det ved utkikkspunktet på Ramberg.

Ordføreren sier at de har bedt om å få et toalett som er større og penere som skal stå på permanent basis.

Ønsker å innføre «bompenger» for turister

Den såkalte «turistskatten» ble på nytt aktualisert etter at regjeringen i Hurdalsplattformen tok til orde for å sette i gang pilotprosjekter.

Les også: Lofoten vil innføre «bompenger» for turister

Reine Lofoten
Reine Lofoten

Lofoten ønsker å være en del av pilotprosjektet til regjeringen, sammen med verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. Sistnevnte består av Geirangerfjorden og Nærøyfjord-området.

Nærings- og fiskeridepartementet skal avgjøre til høsten hvilke regioner som skal være piloter for besøksbidrag rettet mot turister.

– Vi er glade for at hjulene er igang, og vi håper på ei snarlig avklaring slik at vi kan «fintune» ordningen inn mot Lofoten.

Samuelsen håper at et besøksbidrag kan bidra til å påvirke og endre holdninger hos de som besøker Lofoten.

Line Samuelsen er ny reiselivssjef i Destionation Lofoten.

Reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten håper at Lofoten blir plukket ut til et pilotprosjekt om besøksbidrag til høsten.

Foto: Privat

Når man kommer igang, tror jeg at dette kommer til å bli positivt mottatt. Man vil se at man greier å bevege folk bort fra ripsbusken til Kai Odd. Det er viktig at man får en infrastruktur som er fornuftig i forhold til besøksstrømmene vi har i Lofoten, sier hun.

Flakstad-ordføreren er enig i at det han kaller et besøksbidrag kan være veien å gå.

– Politisk er det unisont, det er et ønske om å få til noe. Vi har jobbet mye med det de siste to årene. Jeg har tro på at det kommer ganske snart.