Hopp til innhold
Skuronn (innhøsting) av korn med skurtresker i Sørum kommune.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Landbruk i Oslo og Viken

 • Mer norsk hvete til melproduksjon

  Andelen norskprodusert mathvete var i 2021 den høyeste på 13 år, ifølge foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet.

  I fjor var 63 prosent av hveten som gikk til melproduksjon norsk. I perioden 2009-2019 var gjennomsnittet 44 prosent. Landbruket har et mål om at andelen skal være på 90 prosent innen 2030.

  Det meste av norsk hvete dyrkes i Østfold, Akershus og Vestfold, ifølge Statistisk sentralbyrå.

  Nedgangen i importen til Norge sammenfaller med rekordhøye priser på mathvete på verdensmarkedet.

  Ifølge Landbruksdirektoratet har importhvete aldri vært dyrere enn i slutten av 2021.

  Det skyldes en kombinasjon av dårlig vær, logistikkrise og økte priser på blant annet gjødsel. Samtidig har økt koronasmitte i Kina og den spente sikkerhetssituasjonen i Ukraina påvirket produksjonen i to av verdens største hvete-land.

 • Bønder sliter etter høye strømregninger

  Flere bønder i Akershus må bruke nesten hele inntekten sin på å betale strømregningen.

  Det sier leder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad. Mange bønder må bruke strøm til å drive for eksempel melke- og foringsmaskiner, lys og varme for dyr og planter, og annet utstyr.

  Etter et møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i formiddag sier regjeringen at de vil få på plass en støtteordning så raskt som mulig.

  Kogstad sier det kan få dramatiske følger om ikke det skjer fort.

 • Naturbrukslinje i VGS

  Fra i høst vil Oslo igjen ha naturbrukslinje som tilbud på offentlig videregående skole.

  Det er Stovner som vil ha både studiespesialiserende og yrkesfaglig linje innen naturbruk.

  Ifølge rektor vil de rette seg både mot ungdom interessert i dyr og dyrehold, og mot ungdom opptatt av miljø, bærekraft og urbant landbruk.

  Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars.

 • Én million kubikkmeter trær blåste ned

  Det er omfattende skogskader etter stormen 19. november. Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 mill. m³ eller mer har blåst ned i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Nå haster det å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.