Hopp til innhold

Kritiserer sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter storbrann

En ny rapport fra Statens havarikommisjon peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter den store tunnelbrannen i fjor.

UTE AV KONTROLL: En lastebil med papir begynte å brenne i Oslofjordtunnelen 5. mai. Brannen blusset opp under lastebilen og i løpet av få minutter veltet det massiv røyk ut i tunnelen. Foto: Statens vegvesen

Et vogntog brant i Oslofjordtunnelen på riksvei 23 fredag 5. mai 2017. Ingen ble alvorlig skadet, men to personer måtte reddes ut. Tunnelen ble stengt i flere uker.

– Denne rapporten peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten. Det mangler blant annet et system for håndtering og oppfølging av utstyr og utrustningen i tunnelen, sier direktør i havarikommisjonen, William J. Bertheussen.

Statens havarikommisjon konkluderer med følgende i sin rapport:

• Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.
• Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.
• Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.
• Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdet.
• Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

Et vogntog har begynt å brenne i Oslofjordtunnelen

Vil se på driften av hele tunnelen

Oslofjordtunnelen er den lengste veitunnelen i Akershus og Buskerud.

Tunnelen går under Oslofjorden og er over 7 kilometer lang.

– Sikkerheten i tunnelen skal være god hele tiden. Det er også hensikten med rapporten, sier Bertheussen.

– Vi har brukt mye tid på denne rapporten og gjort grundige undersøkelser av ulykken. Nå må vi se på den totale driften av tunnelen.

William J. Bertheussen

Direktør i havarikommisjonen, William J. Bertheussen, sier sikkerheten i Oslofjordtunnelen må bli bedre.

Foto: Statens havarikommisjon

Årsaken til brannen var havari

Lastebilen som begynte å brenne var full av papir og stod om lag 2,2 kilometer fra innkjøringen.

Føreren forsøkte å slukke brannen, men lyktes ikke. Han kom seg ut av tunnelen ved hjelp av en annen bilist.

Brannen i vogntoget oppsto etter at motoren havarerte, ifølge rapporten fra Statens havarikommisjon.

Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.

Utbrent lastebil etter brann i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017

Lastebilen ble totalt utbrent.

Foto: Statens vegvesen

Storbrann også i 2011

Det var også en større brann i Oslofjordtunnelen i 2011, som også nevnes i rapporten.

Trafikkmengden i Oslofjordtunnelen er økende, og begge hendelsene viser at det i noen tilfeller er en utfordring å forhindre kjøretøybranner.

Det er behov for å prioritere sikkerhetsfremmende tiltak høyt.

– Det er det viktigst for oss at Statens vegvesen nå rydder opp i det som rapporten påpeker, sier direktør Bertheussen i Havarikommisjonen.

BRANN LASTEBIL OSLOFJORDTUNELLEN

Det ble store skader på Oslofjordtunnelen etter at en lastebil tok fyr inne i tunnelen

Foto: Statens Vegvesen / NTB scanpix

Skal se på egne systemer

– Vi er fornøyd med at havarikommisjonen har gått grundig igjennom hendelsen og hvordan den er blitt håndtert, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hva skal dere gjøre nå?

– Vi skal blant annet se på systemene våre for å håndtere avvik i tunnelen. Per nå mangler vi et helhetlig system for dette.

– Rapporten peker på feil og mangler på utstyr, hva gjør dere med det?

– Ingen av de feilene var alvorlige, eller hadde alvorlige konsekvenser for håndteringen av brannen, sier Karbø.

Men i en så stor og lang tunnel som denne vil det alltid være noen problemer, sier han.

– Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for å holde alle systemene i stand. Dette er en tunnel med veldig mye teknisk utstyr, og vi finner nesten alltid noe som ikke virker helt som det skal.

Nils Audun Karbø

– Vi skal lese rapporten grundig og se på de tingene som havarikommisjonen har funnet ut, sier Nils Audun Karbø.

Foto: Erik Larsstuen / Statens vegvesen