Hopp til innhold

Ønsker strengere kontroll av kjøretøy

De siste årene har det vært tre store branner i Oslofjordtunnelen og alle har skyldtes utenlandske vogntog. Nå etterlyser Follo brannvesen strengere kontroll av utenlandske kjøretøy.

Tunnelbrann Oslofjordtunnelen

STENGT I FLERE UKER: Oslofjordtunnelen vil være stengt i to til tre uker som følge av brannen på fredag.

Foto: Terje Langsrud

Johan Stokkeland

Varabrannsjefen i Follo vil at utenlandske kjøretøy skal kontrolleres før de kan kjøre inn i Oslofjordtunnelen.

– Antakeligvis burde det vært bedre kontroll på hva slags type kjøretøy som får slippe inn i tunnelen. Enten kontroll på utsiden eller kontroll på i det hele tatt å få lov til å kjøre i Norge, sier Johan Stokkeland i Follo brannvesen.

Varabrannsjefen i Follo er frustrert etter at en tredje brann siden 2006 grunnet utenlandsk tungkjøretøy har resultert i at Oslofjordtunnelen på nytt er langtidstengt.

Brannen på fredag oppsto ved 18-tiden fredag ettermiddag, om lag 2,2 kilometer inne i tunnelen fra Drøbak-siden.

Ser på flere tiltak

Statens vegvesen har ingen statistikk på hvor mange hendelser i Oslofjordtunnelen som skyldes utenlandske vogntog, og årsaken til fredagens brann er ennå ikke klar.

De ønsker ikke ta stilling til varabrannsjefens ønske.

Nils Audun Karbø

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen Region Øst ønsker ikke ta stilling til varabrannsjefens ønske.

Foto: Erik Larsstuen / Statens vegvesen

– Generelt sett så prøver vi å ha tilstrekkelig med kontroller, slik at det er forsvarlige kjøretøy ute på veiene. Om vi skal sette i verk spesielle tiltak med denne tunnelen, er for tidlig å si noe om, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen Region Øst

Etter brannen i 2011 ble det innført flere tiltak som skal bedre sikkerheten. Det har blitt bedre skilting og fartshumper før innkjøringene, nedsatt hastighet i tunnelen, bedre overvåkning, og det er bygd 25 evakueringsrom.

Etter brannen fredag vurderer Statens vegvesen enda flere tiltak for bedre sikkerheten.

– Det kan være ulike tiltak som tydeligere skilting. Det går an å avstandsregulere tunge kjøretøy i tunnelen. Vi ser på mulighetene for å overvåke utviklingen av varme i kjøretøyene før de går inn, sier Karbø.

– Skal vi sende folk ned i tunnelen med hjertet i halsen?

Fordel ved nytt tunnelløp

Diskusjonen om det bør bygges en bro og at Oslofjordtunnelen bør stenges for godt, eller om det bør bygges et nytt tunnelløp, har pågått lenge.

Stokkeland tror et nytt løp vil gjøre tunnelen tryggere enn den er i dag.

– Et nytt tunnelløp vil helt klart heve sikkerheten veldig for dem som er der inne når det oppstår brann. Men et nytt løp vil ikke hindre at det blir lastebil brenner igjen, da må man se på kjøretøyene som kjører der, sier han.

Oslofjordtunnelen stengt i minst to-tre uker