Hopp til innhold

Færre biler kan gi færre busser: – Regjeringen sover i timen

Staten struper biltrafikken inn mot Oslo. Færre biler i bomringen betyr mindre penger til kollektivtrafikken.

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel, foran grønne regionbusser på Oslo Bussterminal.

BER OM PENGER: Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), vil at staten kompenserer for tapte bompengeinntekter.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Det kan bety kutt i busstilbudet, advarer fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H).

Staten vil redusere biltrafikken inn til Oslo for å hindre trafikkork på Ring 1 stenger 1. juli.

Derfor ble elbilene kastet ut av kollektivfeltene 6. mai.

Bomringen pengemaskin

Færre biler betyr mindre inntekter fra bomstasjonene, selve pengemaskinen til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

– Det er bekymringsfullt, sier Håkon Snortheim.

– Når Statens vegvesen og regjeringen tvinger bilistene til å la bilen stå, blir det vanskelig for oss å sikre nok avganger for de reisende, sier han.

Han ber staten stille opp og dekke bompengetapene Oslo og Akershus blir påført.

– Hvor stort inntektstap det er snakk om?

– Det er det for tidlig å si noe om nå. Men det er helt klart at hvis det skal være færre bilister som kjører gjennom bomringen, blir det færre inntekter.

– Det er en helt logisk konsekvens, sier Snortheim.

9 prosent nedgang i vest

De første tallene kom i forrige uke. Statens vegvesens tellinger viser 15.800 færre biler inn mot Oslo daglig siden elbilforbudet ble innført 6. mai.

Les også 15.800 færre biler inn mot Oslo – ikke nok til å hindre kaos

Trafikk Høvik mot Sandvika

Nedgangen er størst vestfra, med 9 prosent.

Det er foreløpig ikke nok for å unngå trafikkaos når Ring 1 stenger, men en god start, ifølge Vegvesenet.

De varsler ytterligere innstramninger. Det gjelder særlig på E6 nordfra.

– På deler av strekningen et det aktuelt å redusere kapasiteten med ett felt for å redusere trafikken videre inn mot Operatunnelen, sa prosjektleder trafikk i Ring 1-prosjektet, Halvard Gavelstad.

100 millioner mindre

Omtrent samtidig kom nye tall for bompasseringer fra Fjellinjen. Den viser totalt 2,3 prosent færre biler gjennom bomstasjonene i mai sammenlignet med mai i fjor.

Fjellinjen presiserer at det er vanskelig å si hvor mye av dette som skyldes elbilforbudet.

Det viser likevel hvilke summer vi snakker om.

2,3 prosent færre passeringer betyr om lag 100 millioner kroner i tapte inntekter.

Fikk nei til flere busser

Allerede da elbilforbudet ble innført, gikk Akershus ut og krevde at staten bladde opp penger til flere busser.

Les også I dag blir elbilen kastet ut av bussfila, men det blir ikke flere busser

Trafikk Høvik mot Sandvika

Bakgrunnen var at Statens vegvesen ba folk reise kollektivt i stedet samtidig som de kastet elbilene ut av bussfila.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sa blankt nei.

– Så vi risikerer ikke bare å ikke kunne øke antall avganger. Vi risikerer å måtte kutte antall avganger, sier Håkon Snortheim.

– Sover i timen

Høyres fylkesråd frykter et varig inntektstap.

– Det er typisk at Støre-regjeringen sover i timen. De stiller ikke opp for det sentrale østlandsområdet, som trenger hjelp til å drifte kollektivsystemet vårt på en god måte.

– Vi har allerede tapt i Nasjonal Transportplan. Det ser heller ikke ut til at samferdselsministeren kommer på banen og hjelper innbyggerne våre til å velge det staten selv oppfordrer til, sier han.

Les også Sinne og skuffelse i Stor-Oslo: – Har regjeringen gitt oss opp?

Illustrasjon oppgradert Majorstuen stasjon

– Men er ikke alle fornøyd med at biltrafikken går ned?

– Vi styrer etter nullvekstmålet, altså at innbyggerveksten i Oslo og Akershus skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Men når antall biler skal gå så kraftig ned som Statens vegvesen ønsker, har vi en utfordring.

– Vi må erkjenne at vi må ha biltrafikk for å finansiere kollektivsystemet vårt. Og vi må erkjenne at mange er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, sier Håkon Snortheim.

– Snur saken på hodet

Snortheims kollega i Oslo, samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V), er enig i at staten må stille opp mer, men mener at retorikken er merkelig.

Marit Kristine Vea (V) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo

BER OGSÅ OM PENGER: Men å fremstille det som et problem at biltrafikken går ned, er et merkelig utspill, mener miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Marit Kristine Vea (V).

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Vea er klar på at staten må betale sin del av regningen for alle problemene de påfører Oslo i forbindelse med stengningen av Ring 1.

Men si at de må kompensere for mindre biltrafikk, blir å snu saken på hodet. For å unngå totalt kaos og fullstendig stopp i biltrafikken må biltrafikken ned, sier hun.

Ikke mer fra regjeringen

Samferdselsdepartementet har ikke til hensikt å etterkomme kravet fra Akershus om å dekke bompengetapet.

Ifølge statssekretær Tom Kalsås (Ap) er det allerede lagt opp til å bruke 135 millioner kroner på avbøtende tiltak som følge av Ring 1-stengningen.

Tom Kalsås, statssekretær i Samferdselsdepartementet

IKKE KOMPENSASJON: Statssekretær Tom Kalsås (Ap) og Samferdselsdepartementet vil ikke kompensere for tapte bompengeinntekter.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Det gjøres både for å bedre begrense biltrafikken inn mot Oslo sentrum og for å bedre fremkommelighet og kapasitet for busstrafikken, skriver han i en e-post til NRK.

Departementet tar selvkritikk på ett punkt. De innrømmer at Akershus fylkeskommune skulle vært tidligere koblet på prosessen med å utforme tiltak for å hindre økte køer.

Les også Krever inn 93 milliarder i bompenger – dette går pengene til

Trondheimsveien, rv4