Hopp til innhold

15.800 færre biler inn mot Oslo – ikke nok til å hindre kaos

Nå varsler Statens vegvesen at de vil strupe trafikken enda mer før Ring 1 stenger.

Trafikk Høvik mot Sandvika

9 PROSENT NEDGANG: Elbilforbudet i kollektivfeltene har ført til 11.000 færre biler i vest. Her fra E18 på Høvik.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Å kaste elbilen ut av bussfila har ført til færre biler på alle hovedveier inn mot Oslo.

Det viser den første rapporten om de trafikale effektene av elbilforbudet.

Men fortsatt er det for mange biler på veiene, ifølge Statens vegvesen.

– Det er foreløpig ikke nok for å unngå trafikkaos når Ring 1 stenger, men en god start, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Størst nedgang vestfra

Resultatet av trafikktellingene er dette:

  • Fra vest er det 10.800 færre biler pr. dag, en nedgang på 9 prosent
  • Fra nordøst er det 1.800 færre biler pr. dag, en nedgang på 1 prosent
  • Fra sør er det 3.200 færre biler pr. dag, en nedgang på 3 prosent

Prosjektleder trafikk i Ring 1-prosjektet, Halvard Gavelstad, sier at dette harmonerer godt med det de har sett av lengre køer.

– Det er kun i korridor vest, altså E18, framkommeligheten har blitt til dels betydelig dårligere. E18 vestfra har høyest trafikk og størst andel elbiler.

Han understreker at tallene er foreløpige og at det er for tidlig å vurdere langtidseffektene av elbilforbudet.

Les også Vil ha elbilene tilbake i kollektivfeltet: – Folk bruker dobbelt så lang tid

Elbilene ut av kollektivfelt

Varsler flere tiltak på E6

Gavelstad er forsiktig optimist, men varsler likevel ytterligere tiltak for å begrense biltrafikken.

Det gjelder særlig E6 nordfra, der trafikkreduksjonen har vært minst.

– På deler av strekningen et det aktuelt å redusere kapasiteten med ett felt for å redusere trafikken videre inn mot Operatunnelen, sier han.

Halvard Gavelstad i Statens vegvesen

Halvard Gavelstad er prosjektleder trafikk for Ring 1 i Statens vegvesen.

Foto: Erik Larsstuen

Noen steder i Groruddalen ville dette ha skjedd uansett i forbindelse med rehabilitering av bruer.

Halvard Gavelstad sier at det også vil bli vurdert å gjøre enda mer på Lysaker.

Det kan være å forlenge et kollektivfelt eller fysisk begrense kapasiteten under Lysakerlokket.

Han understreker imidlertid at dette ikke er bestemt fordi det har vært god effekt av elbilforbudet vestra.

Den største frykten er at det skal korke seg fullstendig i Operatunnelen. Den blir omkjøringsvei for Ring 1 når tunnelene der stenger 1. juli.

Anslagsvis 10.000 biler skal over i Operatunnelen fra Ring 1.

Lengre køer i vest

Nøyaktig en måned er gått siden elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

Køene har blitt lengre, særlig på E18 vestfra.

1. juli stenger Vaterlandstunnelen og Hammersborg tunnelen i Oslo sentrum. For å unngå kaos vil Statens vegvesen ha minst mulig biler inn mot byen.

Å fjerne adgangen til å kjøre elbil i bussfila er det viktigste tiltaket.

Les også I dag blir elbilen kastet ut av bussfila, men det blir ikke flere busser

Trafikk Høvik mot Sandvika

I stedet er bilistene oppfordret til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Elbilforbudet i kollektivfeltene skal også gjøre at bussene kommer fortere fram.

Jeg vil rette en takk til de som til nå har fulgt oppfordringen vår om å la bilen stå. Om flere følger deres gode eksempel vil stengingen av Ring 1 gå bra, sier Halvard Gavelstad.