Hopp til innhold

I dag blir elbilen kastet ut av bussfila, men det blir ikke flere busser

I dag er det over og ut for elbiler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Morgenrushet gikk bedre enn forventet ifølge Statens vegvesen.

Trafikk Høvik mot Sandvika

KØ: Det har er saktegående kø på E18 i Bærum inn mot Oslo mandag morgen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Har du vært vant til å ligge i bussfila og suse forbi de andre bilene?

Fra og med i dag må du pent stille deg i kø sammen med fossilgjengen.

Hvis du likevel velger å kjøre i bussfila fra og med i dag kan det bli dyrt:

Boten for ulovlig kjøring i kollektivfeltet er på 8200 kroner.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Kjetil Ringseth forteller at det kan hende man er heldig og slipper unna med en advarsel de første dagene med forbud.

– Det kan bli at man veileder og gir advarsler, og at man så gir bøter etter hvert, sier Ringseth.

Harpreet forklarer

Harpreet Kaur Nijjer forklarer saken.

Bedre fremkommelighet for bussene

Prosjektleder i Statens vegvesen Halvard Gavelstad forteller at det stort sett har gått greit på veiene inn mot Oslo mandag morgen.

– Men vi har noe mer trafikk på E18 vestfra fra Asker og inn mot Sandvika.

På forhånd hadde Statens vegvesen varslet at køen kunne øke med opp til 20 prosent fra og med mandag 6. mai.

– Det var hvis alle som i dag og tidligere har kjørt i kollektivfeltene, flytter seg over til de ordinære feltene. Men det viser seg ikke å ha slått til. Det er vi glade for, sier Gavelstad

Han forventer at busser får bedre fremkommelighet nå som elbilene ikke lenger får kjøre i kollektivfeltene.

– Det betyr at mange har fulgt oppfordringen om å reise kollektivt, eventuelt også skyve på reisetidspunktet.

Frykter køkaos på E18 mandag Frykter køkaos på E18 mandag

Lange køer ut av Oslo

Trenger hjelp

Elbilene blir kastet ut for å slippe bussen fram. Men det blir ikke flere busser.

– Hvis Statens vegvesen oppriktig mener at bilistene heller skal reise kollektivt, trenger vi hjelp til å sette opp flere busser.

Det sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus.

Sammen med fylkesrådsleder Anette Solli (H) har han sendt brev med krav om penger til mer buss direkte til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

«Vi krever at forespørselen imøtekommes», avslutter de brevet.

– Kollektivtrafikken inn mot Oslo er allerede sprengt. Fylkeskommunen har ingen mulighet til å øke kapasiteten selv, sier Snortheim.

Håkon Snortheim

Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), vil ha penger fra staten.

Foto: Bård Nafstad / NRK

80.000 elbiler over grensen

Godt over 200.000 biler og lastebiler kjører over grensa fra Akershus til Oslo på en vanlig dag.

Rundt 80.000 er elbiler, viser tall fra Fjellinjen.

I dag må de inn i de vanlige kjørefeltene sammen med resten.

– Vi frykter at både elbiler og fossilbiler blir stående lenger i kø. Folk vil komme seg senere på jobb og oppleve at det blir vanskeligere å komme seg rundt i hverdagen, sier Håkon Snortheim.

Les også Elbilene kastes ut av kollektivfeltene

Elbiler i kollektivfeltet.

«Midlertidig» i tre år

Dette er grunnen til det hele:

Staten skal bygge nytt regjeringskvartal. Staten har også funnet ut at de må bygge om Ring 1 under regjeringsbyggene.

Under ombyggingen stenger staten veien gjennom Oslo sentrum i tre år fra 1. juli.

Da vil staten ha minst mulig biler inn i området.

Og allerede i dag kaster staten elbilene ut av kollektivfeltene på riks- og europaveier i Oslo og Akershus.

Elbilene blir også kastet ut av bussfila langs Oslos kommunale veier. Det vil skje gradvis fram mot 1. juli etter hvert som det skiltes om, opplyser Bymiljøetaten.

Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og med det redusere faren for trafikkaos, ifølge Statens vegvesen.

Midlertidig betyr i dette tilfeller tre år.

Les også Ring 1 stenger 1. juli – Vegvesenet innrømmer at det blir mer kø

Hammersborgtunnelen

– Reis kollektivt

– Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid, er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Vegvesenet, Halvard Gavelstad.

Og legger til:

– Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå.

Ingen planer om mer buss

Da skulle man tro at en logisk følge er å styrke nettopp kollektivtrafikken.

Men nei.

Ruter bekrefter at de ikke har planer om å sette opp ekstra busser nå.

– Ruter har begrensede muligheter til å øke antall avganger i rush utover dagens nivå, sier plandirektør Snorre Lægran.

Snorre Lægran, plandirektør Ruter

Plandirektør i Ruter, Snorre Lægran, ber de som kan reise litt tidligere eller litt senere.

Foto: Ruter/RedInk Krister Sørbø

Han sier at det beste tiltaket for sikre kapasitet i kollektivtilbudet på vei, er å sørge for at bussene har god framkommelighet.

– Vi har god kapasitet i systemet. For å få det godt utnyttet oppfordrer jeg de som kan til å reise tidlig eller sent i rushperioden, sier Snorre Lægran i Ruter.

Bruker alle pengene

Det er Akershus som eier kollektivselskapet Ruter sammen med Oslo.

Kunne ikke da Akershus selv sørget for flere busser til og fra hovedstaden hvis de mener det er så viktig?

Sagt på annen måte; burde ikke Håkon Snortheim skrevet sint brev til seg selv?

– Vi bruker alle de pengene vi har tilgjengelig på å sørge for at det er flest mulig avganger med bussene vi har til rådighet, sier han.

Skulle de satt opp flere busser langs hovedveiene inn til Oslo, ville det derfor gått utover tilbudet andre steder.

Grønne dieselbusser i Lillestrøm

GRØNNE REGIONBUSSER: Akershus har selv ansvaret for busstilbudet i fylket, men vil nå at staten betaler for flere avganger inn mot Oslo. Her fra Lillestrøm.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Uryddig

Fylkesrådet i Akershus mener at hele prosessen rundt stengningen av Ring 1 har vært uryddig. De mener at de ikke har blitt inkludert.

– Gjennom media ble vi informert at innbyggerne i Akershus må påregne lange køer i tre år – uten ordentlige alternativer, sier fylkesrådsleder Anette Solli.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke kommentere saken overfor NRK før han har svart Akershus, opplyser departementet.