Hopp til innhold
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Fengselet ligger på Bredtvet i Oslo. På bildet ser du fengselet fra avstand. Det består av bygg i lys mur med røde taksteiner. Fengselet har også et tårn med grønnaktig tak. I forkant ser du en gressplen og veien som leder opp til porten.
Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Bredtveit fengsel

Oppsummert

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo. Fram til man begynte å flytte innsatte til andre fengsler i 2023 var det Norges største kvinnefengsel.

Det er flere ganger slått alarm om forholdene i fengselet, blant annet av Sivilombudet.

 • Skal utrede erstatning for Bredtveit kvinnefengsel

  Statsbygg skal nå utrede en erstatning for kvinnefengselet i Oslo.

  Fengselet er stengt på grunn av brannfare og alle innsatte er flytta.

  Bygget er gammelt og ikke egna for moderne fengselsdrift.

  Fram til sommeren skal Statsbygg se på hvordan man kan få til 50 soningsplasser for kvinner. Enten på Bredtveit, eller ved et annet fengsel på Østlandet.

  Bredtveit fengsel
  Foto: Vilde Alette Monrad-Krohn / NRK
 • Innsatte ved Bredtveit fengsel flyttes til Ullersmo

  20 kvinnelige innsatte blir plassert i Norges største høysikkerhetsfengsel for menn når Bredtveit stenges midlertidig for å utbedre brannsikkerheten.

  – Man må passe særdeles godt på at kvinnelige og mannlige innsatte ikke møtes, ikke under noen omstendighet, sier leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Bredtveit fengsel, Petter Rolf Lajord-Stilén til FriFagbevegelse.

  De skriver at Bredtveit fengsel tirsdag fikk beskjed om at fengselet flyttes midlertidig til Ullersmo.

  Her skal kvinnene sone innenfor samme mur som inntil 286 mannlige innsatte.

  Til NRK sier Lajord-Stilén at det kom litt brått på.

  – Det er godt å bli kvitt den usikkerheten man har gått med siden Bredtveit ble besluttet midlertidig stengt. Vi har jo ikke visst hvordan vi skal drifte videre, sier han.

  Flyttingen planlegges gjennomført innen 1. mars neste år.

  Grunnen til flyttingen er at det i slutten av november ble besluttet at Bredtveit skal stenges midlertidig på grunn av bekymring rundt brannsikkerheten. Oppfatningen til Statsbygg er at bare det å være i bygget representerer en risiko for liv og helse. En rapport fra november antyder at utbedringer vil koste 315 millioner kroner.

  – Jeg er glad for at vi kan fortsette å drive fengselet sammen, uten å miste fagmiljøet. Det viktigste for oss nå er at vi må få drive Bredtveit som en egen enhet på Romerike uten innblanding. At vi får med oss alle stillinger, sier Lajord-Stilén.

  Ti innsatte på Bredtveit er allerede flyttet til Skien fengsel. Dermed er det 20 innsatte som skal bli med til Ullersmo.

  Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • Pågående samtaler om Bredtveit-stenging

  Det er fortsatt usikkert hva som skjer med de innsatte og ansatte på Bredtveit fengsel.

  – Dialogen med Statsbygg knyttet til midlertidig stenging av Bredtveit pågår fortsatt, og det jobbes ut ulike alternativer for hvordan og hvor raskt dette bør og kan skje, skriver Kriminalomsorgen i en e-post til NRK.

  Fengselet må stenges på grunn av midlertidig brannfare.

  For to uker siden fortalte Kriminalomsorgen vil se om det går an å utsette stengingen av fengselet.

  – Prosessen er krevende, og det er for oss helt sentralt at både hensynet til innsatte, ansatte og samfunnsvernet ivaretas på en best mulig måte, skriver de.

  Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • SV vil ha nytt Bredtveit fengsel

  SV vil ha nytt Bredtveit kvinnefengsel, slik også de ansattes fagforening ønsker.

  Fengselet må stenges midlertidig på grunn av brannfare. NRK fortalte mandag at bare brannsikringen vil koste minst 315 millioner kroner, trolig mer.

  Justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland sier at SV lenge har vært kritisk til soningsforholdene ved det gamle fengselet.

  – Vi mener det er behov for et nytt fengsel. Det er mulig å bygge nye bygg og å oppgradere den bygningsmassen man har. Hvis regjeringen vil, er vi klare til å danne flertall for det, sier han.

  I budsjettforliket på Stortinget fikk SV gjennomslag for 5 millioner kroner ekstra til økt bemanning på Bredtveit. Kravet ble fremmet før det ble kjent av fengselet må stenges.

  Andreas Sjalg Unneland viser til at det er uklart når stengningen vil skje.

  – Pengene må gå både til tiltak man har iverksatt, som økt nattbemanning, og følge med de kvinnene som eventuelt blir flyttet til andre fengsler, sier Unneland.

  Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • Vil utsette Bredtveit-stenging

  Kriminalomsorgen vil se om det går an å utsette stengingen av Bredveit fengsel.

  Onsdag kom det frem at Statsbygg vil stenge fengselet midlertidig. De er bekymret for brannsikkerheten i bygget.

  Det er viktig med en forsvarlig flytting av de innsatte og ansatte, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen, Stig Meisler Storvik:

  – Vi vil se på hvilke tiltak vi kan gjøre for at det blir forsvarlig å ha drift på Bredtveit en tid til, sier han.

  Storvik sier man ikke kan flytte et fengsel over natta. De er dermed i gang med å lage en rapport for å finne ut av hva som må til for å utsette flyttinga.

  – Vi ser på hvor raskt vi må flytte ut.