Hopp til innhold

Sjokkfunn i fengsel – innsatt låst inn på sikkerhetscelle i én uke

Sivilombudet mener soningsforholdene ved Bredtveit fengsel er kritiske og livstruende. Nå er justisministeren varslet, og hun svarer med flere strakstiltak.

Sikkerhetscelle på Bredtveit kvinnefengsel.

I fjor ble beltesengen på Bredtveit brukt 26 ganger, ifølge Sivilombudet.

Foto: Li-Lian Ahlskog Hou / NRK

Det har stormet rundt Bredtveit kvinnefengsel etter at en innsatt nylig tok sitt eget liv.

Samme uken det skjedde var Sivilombudetuanmeldt besøk i fengselet. Det var planlagt før selvmordet.

Nå slår Sivilombudet alarm.

– Vi mener det er så kritisk at vi ikke hadde noe annet valg, sier sivilombud Hanne Harlem.

Justisministeren har varslet at de vil iverksette strakstiltak.

Bryter rutinen for første gang

I et brev til justisministeren varsler Sivilombudet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit og Ullersmo fengsel.

– Dette er så vidt jeg vet første gang Sivilombudet etter et besøk på denne måten tar initiativ og sier ifra slik vi gjør, uten å vente på den ferdige rapporten, sier sivilombudet.

Sivilombudet er blant annet bekymret for at fengselet bruker isolasjon og belteseng på sårbare innsatte.

Det kan gjøre vondt verre for innsatte som har tanker om selvskading.

En rekke innsatte fortalte dem under besøket at de var redde for å fortelle fengselet om tunge tanker, fordi de var redd for å havne på sikkerhetscelle.

– Det som all erfaring og forskning viser er at det er menneskelig kontakt som trengs, ikke å bli isolert, sier Harlem.

Satt på sikkerhetscelle i syv dager

En sikkerhetscelle er en form før glattcelle, helt uten møbler. Et hull i gulvet brukes til å gå på do. Den innsatte blir fratatt klærne sine, og får i noen tilfeller bare et teppe til å dekke seg med.

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.

Sivilombudet mener situasjonen ved Bredtveit og Ullersmo fengsel er kritisk.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sivilombudet sier bruken av sikkerhetsceller og isolasjon er omfattende på Bredtveit.

I løpet av 2022 ble de to sikkerhetscellene i fengselet brukt 92 ganger.

Under besøket fortalte en av de innsatte at de hadde sittet i hele syv dager i strekk på sikkerhetscelle.

– Vi mener det er høy risiko for at Norge bryter menneskerettighetsbestemmelsene når det gjelder menneskelig og nedverdigende behandling og retten til liv, sier Harlem.

Mye selvskading på Bredtveit

Sivilombudet varsler også om at det ikke finnes noe system for å kartlegge selvmordsrisiko. Det til tross for et høyt antall selvmordsforsøk.

Det er en manglende kapasitet og kompetanse til å ivareta kvinnene, og bidra til at de får hjelp før de rekker å enten skade seg selv eller ta sitt eget liv, sier sivilombud Harlem.

SAVNER DOKUMENTASJON: Sivilombud Hanne Harlem setter spørsmålstegn ved resonnementet som sier at flere av de ansatte i offentlige organer vil journalføre det de gjør dersom eksistensen av dokumentene holdes hemmelig.

Sivilombud Hanne Harlem varsler at soningsforholdene er livstruende.

Foto: Sivilombudet

Bredtveit fengsel topper selvskadingsstatistikken i norske fengsler.

2 prosent av alle innsatte i Norge sitter på Bredtveit. Likevel står de for 54 prosent av alle selvskadingstilfeller.

I brevet NRK har fått tilgang, til skriver Sivilombudet at de under besøket hørte dunking fra to etasjer over, som pågikk i over 40 minutter.

Selvskadingen omfatter kutting, strangulering, svelging av skadelige gjenstander og dunking av hodet i gulv og vegger i cellen.

Sivilombudet

I begynnelsen av februar ble de sykeste innsatte hasteflyttet til en egen avdeling på Ullersmo.

I løpet av tre døgn på denne avdelingen var det 20 selvskadingshendelser, skriver Sivilombudet i brevet.

Målet med flyttingen var blant annet å få mer tid til å prioritere de andre innsatte.

Likevel tok en av dem sitt eget liv knapt halvannen måned senere.

Les også Marie ble låst inne i timevis etter selvmord: - Forferdelig

Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Utsikt fra vindu ut mot luftegården.

Sivilombudet besøkte også kvinnene som er flyttet til Ullersmo fengsel.

Samlet fremstår forholdene både på Bredtveit og for kvinnene på Ullersmo som helt uholdbare.

Sivilombudet

Skien fengsel blir omgjort til kvinnefengsel

Beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier det har vært dårlige soningsforhold i fengselet i mange år.

– Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold, sier hun.

HARDT VÆR: En rekke ledende jurister anbefaler at de foreslåtte endringene i offentlighetsloven ikke blir vedtatt, heller ikke i bearbeidet form.

Justisminister Emilie Enger Mehl.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Justisministeren har varslet at de vil iverksette strakstiltak.

Blant annet skal det bli flere ansatte og færre innsatte i Bredtveit fengsel.

I tillegg skal Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel.

Les også Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel

Målet er at soningsforholdene skal bli bedre for kvinner generelt. I tillegg skal det bli slutt på at kvinner soner sammen med menn.

Synne Engh Hellesvik er direktør i region sør i Kriminalomsorgen. Hun mener Skien er et godt valg:

– Av de alternativene vi har i Kriminalomsorgen i dag, så er Skien det fengselet som er best skikket til å ta imot en krevende oppgave.

Burde ikke vært i fengsel

Fengselsleder Doris Bakken på Bredtveit sier at de bruker mye tid hver dag på å håndtere syke innsatte. Flere enn før har store psykiske vansker.

– Jeg vet ikke hvor de sykeste innsatte bør være, men de bør ikke være i fengsel, sier hun.

Doris Bakken, fengselsleder.

Doris Bakken sier de driver fengselet på minimumsbudsjett.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Ifølge Bakken driver Kriminalomsorgen på sparebluss. På grunn av store kutt over flere år, brukes pengene som er igjen på bemanning, strøm, mat og husleie.

Når budsjettene er lave får de ikke ansatt flere folk, som det er stort behov for.

Hun sier det er stor forskjell på tilbudet i mannsfengslene i forhold til kvinnefengslene, og viser til at det i sommer åpnet en helt ny og tilrettelagt avdeling for psykisk syke mannlige innsatte på Ila.

– Dette systemet finnes, det er bygd for menn. Det er ikke noen planer om det for kvinner enn så lenge, og det må vi kjempe for å få, sier hun.

Et nytt bygg, og en nasjonal forsterket avdeling for psykisk syke innsatte på Bredtveit er hennes klare anbefaling.

Det får støtte fra Sivilombudet.

En tilsvarende enhet finnes ikke for kvinner, og det vil bli naturlig at kriminalomsorgsmyndighetene og Justisdepartementet tenker kraftig på det, sier Harlem.

Vil du prate med oss?

Har du innspill og tanker om saken du akkurat har lest? Eller andre tips om selvmord i fengsel, psykisk helse og soningsforhold i Norge?

Ta kontakt!