Hopp til innhold

Anbefaler å stenge Bredtveit fengsel midlertidig

Statsbygg er bekymret for brannsikkerheten og anbefaler at Bredtveit fengsel stenges midlertidig.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Bredtveit er et fengsel for kvinner og ligger på Bredtvet i Groruddalen i Oslo.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Etter en vurdering av faren for brann anbefaler Statsbygg at Bredtveit kvinnefengsel i Oslo stenges midlertidig.

Det skriver Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i en pressemelding.

Fengselet vil bli stengt så fort de innsatte er flyttet til andre fengsler.

KDI har startet arbeidet med å finne ut hvor det er best å flytte de innsatte.

Gang i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. En dør til en celle står åpen, resten er lukket igjen. På den ene veggen henger et rødt brannslokkingsapparat.

Bygningene på Bredtveit fengsel er brannfarlige, mener Statsbygg, som anbefaler å stenge dem inntil videre.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Gamle bygg

Fengselsleder på Bredtveit, Levi Tyriberget, sier de har kjent til brannfaren en stund.

Vi har jobbet med ulike tiltak for å gjøre at det er trygt nok å være der, men vi har også visst at vi ikke kan være der over veldig lang tid. Nå skjer det bare litt fortere enn vi var forberedt på, sier Tyriberget til NRK.

Levi Tyriberget, fengselsleder

Levi Tyriberget, fengselsleder på Bredtveit.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det er den tekniske delen av bygget vi er bekymret for. Det er i svært dårlig stand.

Selve rapporten er unntatt offentlighet.

Det er ganske vanlig når det gjelder fengselsbygg, av sikkerhetsmessige grunner.

Han sier at det er i underkant av 30 innsatte og 80 ansatte som blir berørt av stenging og flytting.

Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Utsikt fra vindu ut mot luftegården.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo. Det er landsdekkende og har kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede. Bildet viser utsikten mot luftegården.

Foto: Anders Fehn

Ingen mister jobben

For å minske risikoen før stengingen blir det satt i verk noen tiltak knyttet til brann og evakuering, opplyser KDI.

Aktuelle tiltak er færre innsatte og økt nattbemanning.

Ingen mister jobben som følge av stengingen.

Sammen med Statsbygg og Justisdepartementet vil de se på langsiktige løsninger for Bredtveit når den akutte situasjonen er løst.

Les også Kvinnelige fanger fra hele landet flyttes til Skien: – Som å bli dømt på nytt

Mona Bergen fengsel

I dårlig stand

Etter en kontroll konkluderer Statsbygg med at fengselet er i svært dårlig stand og de er bekymret for brannsikkerheten.

Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har også hatt tilsyn.

Statsbygg mener at det er risikabelt å oppholde seg i fengselet.

Avdelingen med lavere sikkerhetsnivå, B2, stenges ikke. Den er geografisk plassert et stykke unna hovedhusene på Bredtveit.

– Må bygge nytt

Fagorganisasjoner og ansatte på Bredtveit ble informert på et allmøte i ettermiddag.

Leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener det nå er nødvendig med et nytt fengsel.

Han mener at Regjeringen og Statsbygg så fort som mulig setter i gang prosessen med å bygge et nytt fengsel på Bredtveit-tomta:

Vi eier tomta. Det er fullt mulig å bygge et fengsel for kvinnene der, som ikke er til sjenanse verken for de som bor i området, eller andre. Vi trenger et fengsel for kvinner i Oslo, og nå er det en gyllen anledning til å sette i gang det arbeidet.

Les også Sivilombudet slår alarm om Bredtveit fengsel

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.