Hopp til innhold

Vil undersøke forholdene for kvinner i fengsel

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritisk til at menn har bedre fengselsforhold enn kvinner. Nå krever de en kartlegging.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Fengselet på Bredtveit tar imot innsatte fra hele landet. Mange av fangene er alvorlig psykisk syke.

Foto: Truls Alnes Antonsen

– Kvinner soner under helt uforsvarlige forhold, sier Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon.

Han trekker frem at mange har store psykiske lidelser, generelt dårlig helsetilstand, og at det er ganske vanlig med selvskading.

– Vi stiller spørsmål ved om en god del av disse kvinnene egentlig bør være i fengsel, eller om de bør få soningsavbrudd, sier Thon.

Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon.

Sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Advokatforeningen ber han om en umiddelbar gjennomgang av situasjonen til kvinnelige innsatte.

De viser til den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel. I mars tok en innsatt livet sitt.

Les også Flere ble vitne til at innsatt tok livet sitt i kvinnefengsel: – Dypt tragisk og trist

FENGSEL: Bredtveit fengsel blir ofte kalt kvinnefengselet. Her er det plass til 64 innsatte. NRK møtte én av dem som soner her.

Over tid ser de at Bredtveit ikke er i stand til å håndtere utfordringene en del innsatte sliter med.

Ber om umiddelbare tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet har meldt om akutte tiltak. Det mener LDO, NIM og Advokatforeningen ikke er bra nok.

– Myndighetene må ta affære og gjennomføre en undersøkelse for å se om disse kvinnene er soningsdyktige, sier Thon.

Tidligere i år fikk den korrupsjonsdømte tidligere politimannen Eirik Jensen innvilget soningsavbrudd av helseårsaker.

På Bredtveit fengsel fikk en kvinne som var vitne til selvmordet i mars, ikke lov til å ta pause i soningen. Hun slet i etterkant av hendelsen og advokaten søkte derfor om soningsavbrudd for henne, men hun fikk avslag på søknaden.

Ombudet krever at politikerne igangsetter tiltak for kvinnene umiddelbart.

Alvorlige tall

– Det viktigste nå, er at det settes inn akutte tiltak som avhjelper situasjonen for disse innsatte. Vi har nok kunnskap om at situasjonen er uholdbar, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

Adele Matheson Mestad

Direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter Adele Matheson Mestad.

Foto: Norges institusjon for menneskerettigheter

Kvinner utgjør bare 6 prosent av de innsatte, samtidig som rundt 80 prosent av selvskadingen i norske fengsler blir begått av kvinner. I desember alene var det 18 selvmordsforsøk i norske kvinnefengsler.

– Dette er svært alvorlige tall. Det er derfor viktig at man vurderer soningsdyktigheten til disse innsatte, slik at man sikrer deres helserettigheter som ikke ivaretas i dag, sier Mestad.

Mangler tilbud for kvinner

På sikt ønsker LDO, NIM og Advokatforeningen en forsterket fellesskapsavdeling. Et sted hvor de med store psykiske problemer kan få god psykisk helsehjelp og det kan være et tverrfaglig team som følger de opp.

– Noe de mannlige innsatte har, sier Bjørn Erik Thon.

Gang i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. En dør til en celle står åpen, resten er lukket igjen. På den ene veggen henger et rødt brannslokkingsapparat.

I mars tok en innsatt livet sitt i kvinnefengselet på Bredtveit. Flere medfanger og ansatte ble vitner til det brutale selvmordet.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ved Ila fengsel er det etablert et tilbud for innsatte med særlige psykiske vansker. Et lignende tilbud finnes ikke for kvinner.

– Kvinnelige innsatte har et dårligere tilbud, både når det gjelder helse, når det gjelder mulighet til å ta utdannelse og når det gjelder psykisk helsehjelp, sier han.