Hopp til innhold
Fengselscelle i Mandal fengsel.

Fengsel i Norge

Oppsummert

Kriminalomsorgen har ansvar for å fullbyrde de reaksjoner domstolene har besluttet. Dette skjer blant annet ved bruk av fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling. I 2021 er det 49 fengsler i drift i Norge.

 • Ønsker videre varetekt av 17-åring


  Politiet vil be tingretten om videre varetektsfengsling av 17-åringen fra Drammen som blant annet er siktet for å ha stukket en tenåringsgutt med en skarp gjenstand flere ganger.

  Tilsammen er han siktet for 11 straffbare forhold fram til 24. juni som vold og ran.

  Barnevernet har ikke plass til tenåringen på en egnet institusjon, derfor mener politiet gutten må sitte i fengsel til det blir en ledig plass.

  Gutten som ble skadet, er utskrevet fra sykehuset. Den siktede 17-åringen har en relasjon til den gutten som ble stukket, men på grunn av etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere ytterligere.

 • Jensen på sjukehus

  Eirik Jensen er lagt inn på sjukehus. Det opplyser forsvararen hans til Nettavisen. Det skal ha skjedd dagen etter at han fekk beskjed om at han ikkje lenger får avbrot frå soninga.

  Det var i juni 2020 at den tidligare politietterforskaren blei dømd til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon med medverknad til grove narkotikalovbrot.

  Fengslingsmøte for Eirik Jensen
  Foto: Geir Olsen / Geir Olsen
 • Høgsterett: Telefonavlytting i fengsel braut ikkje menneskerettar

  Ullersmo fengsel brøyt ikkje ein innsett sine menneskerettar då dei avlytta telefonsamtalane hans. Det slår Høgsterett fast i ein fersk dom.

  Mannen sona ein dom for blant anna grov korrupsjon og kvitevasking, og fengselet utførte telefonkontroll i form av sporadisk avlytting av private telefonsamtalar.

  Han meinte dette var eit ulovleg inngrep og eit brot på retten til privatliv. Dommen frå Høgsterett slår fast at telefonkontroll er i samsvar med gjeldande lov i norske fengsel, og står ikkje i strid mot menneskerettane.

 • 200 dømte i soningskø

  Ved årsskiftet var det 2857 innsatte i norske fengsler. Det er nesten 100 færre enn til samme tid i fjor. Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

  28 prosent av de innsatte er utenlandske, 5,1 prosent er kvinner og 25 prosent sitter i varetektsfengsel.

  Av de som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember i fjor, er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, 14 prosent for økonomisk kriminalitet og 12 prosent for vold. Narkotikalovbrudd står for 9 prosent, mens seksuallovbrudd utgjør 4 prosent av dem som startet soningen sin i desember.

  216 personer står i soningskø, nesten dobbelt så mange som for ett år siden. Det forventes at soningskøen vil holde seg på rundt 200 dommer også i tiden fremover.

 • Koscher-strid i fengsel klages inn til Diskrimineringsnemnda

  Likestillings- og diskrimineringsombudet vil sende inn en klage på vegne av to personer som kjemper for retten til å etterleve de jødiske matreglene i norsk fengsel.

  Klagen blir mest sannsynlig levert inn til Diskrimineringsnemnda før jul, opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet (LOD) til Vårt Land.

  Avisen skrev i mars om to jøder som soner straffer i norsk fengsel. Etter at de ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, har de kjempet for retten til å etterleve de jødiske matreglene – koscher.

  I sommer uttalte LOD at de vurderte om de skulle sende en klage på vegne av de innsatte.

  (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no