Vil koste én milliard å sikre kunst og verdier i norske kirker

Flere norske kirker mangler god nok sikkerhet mot innbrudd, hærverk og brann. Det vil koste én milliard kroner å oppgradere kirkene.

Døpefonten fra 1300-tallet er delt i to.

Døpefonten i Fjære kirke er fra helt tilbake til 1300-tallet. Den ble veltet da en mann brøt seg inn i kirka i forrige uke.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Kirkene har den største samlingen av kunst vi har i Norge, fra tidlig middelalder til i dag.

Det sier antikvar, kunsthistoriker og seniorrådgiver i Kirkerådet, Oddbjørn Sørmoen.

Han forteller at det har vært fokus på bedre sikring av norske kirkebygg i mange år.

Dette er jo hele det norske folks kulturarv, helt uavhengig av tro. Dette er fellesarven som kirken forvalter på vegne av hele nasjonen.

I forrige uke ble middelalderkirken Fjære kirke i Grimstad utsatt for innbrudd og hærverk.

Døpefonten fra 1300-tallet, alteret fra 1500-tallet og prekestolen fra 1600-tallet har fått skader.

Gjerningspersonen har også brutt seg inn i gravkammeret under kirkegulvet. Der ligger det godt bevarte mumier som er flere hundre år gamle, og mannen kan bli siktet for likskjending.

Fjære kirke hadde innbruddsalarm, men den ble aldri utløst, ifølge Vårt Land.

Kommunen har satt inn ekstra vakthold som følge av hendelsen.

"Kjempen" i Fjære kirke

Den såkalte «Kjempen» ligger i en kiste rett under lokket på kirkegulvet. Man tror dette er fogd Peter Henrichssøn Mansfeldt som døde i 1684, og mumien er svært godt bevart.

Foto: Rolf Ørnholt

– Trist

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) reagerer på hærverket i Fjære kirke.

– Det er trist å se hva som har skjedd i Fjære kirke, med at kulturskatter fra middelalderen er ødelagt, skriver hun til NRK.

Ifølge ministeren har mindre enn halvparten av landets 1630 kirker tyverialarm.

– Det er kommunene og kirkeeierne som har ansvar for sikkerhet og beredskap for landets kirker, sier Toppe.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp) er tros- og livssynsminister. Hun opplyser at at mindre enn halvparten av landets 1630 kirker har tyverialarm. - Dette er utfordringer som kirkeeiere og kommunene, som har det økonomiske ansvaret, må se på, sier hun.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Alarm eller vakter

Mye av norsk kunst og håndverk fra middelalderen er bevart i norske kirker.

Det er unikt i europeisk sammenheng, ifølge avdelingsleder Kjersti Marie Ellewsen ved Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

– Under reformasjonen var det mye som forsvant fra kirkene nedover i Europa. Mens i Norge, særlig på landsbygda, beholdt man mye av det katolske inventaret og kunsten i kirkene. Det er unikt.

Hun mener det er viktig at denne kunsten får stå i sin rette kontekst, nemlig i kirkene.

– Da krever det at kirkene sikres bedre, mener Ellewsen.

– Det bør skje gjennom vakthold i åpne kirker og med alarm når kirkene er stengt.

Hærverk i Fjære kirke.

Det finnes drøyt 1600 kirker i Norge. Fjære kirke i Grimstad er en middelalderkirke fra 1100-tallet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Brøt seg inn gjennom vinduet

En mann i 40-årene fra Grimstad er siktet for innbrudd og hærverk i Fjære kirke. Han erkjenner straffskyld og samtykker til varetektsfengsling.

Mannen skal ha brutt seg inn gjennom vinduet over en av kirkedørene. Innbruddet skjedde fredag 29. oktober.

Inne i kirken har mannen rasert alter og alterring, veltet døpefonten og gjorde skade i krypten under kirkegulvet.

Han satte også fyr på to salmebøker, og rev ned en figur fra prekestolen.

Fjøære kirke

En statue av Døperen Johannes er revet ned fra prekestolen i Fjære kirke.

Foto: Christina Cantero / NRK

Må bruke flere milliarder

Det er norske kommuner som har ansvaret for å sikre, drifte og vedlikeholde norske kirkebygg.

I de kommunale budsjettene er det ofte en kamp for å få satt av midler til vedlikehold av kirkene, selv om etterslepet er enormt:

Mellom 10 og 12 milliarder kroner vil det koste for å vedlikeholde, restaurere og sikre byggene.

Det sier fagdirektør Ingrid Staurheim i interesseorganisasjonen KA.

Hærverk i Fjære kirke.

Politiet etterforsker innbruddet og hærverket i Fjære kirke.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er en stor jobb. Vi må legge sten for sten. Heldigvis har det vært økte statlige insentiver de siste årene, sier hun.

Hvert fjerde år gjennomfører de en kontroll av alle kirkene i landet. For 2021 har kontrollen vist at under halvparten av alle kirker har tyverialarm.

– Man bør satse mer på forebygging av tyverisikring og innbrudd. Et varslingsanlegg bør være et minimumskrav, sier hun.

– Ikke et museum

Kirken skal være åpen for alle. Da er det alltid en risiko for at noe uønsket kan skje, sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark.

– Kirken er jo ikke et museum. Kirken skal brukes i det daglige. Da er det alltid en risiko ved det. Det er vår skatt som er i bruk.

Biskop Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark Bispedømme sier det er viktig at kirkene er åpne for alle.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK