Hopp til innhold

Får gratis busskort: Ordførere vil ha slutt på lokketilbud til studenter

Ordførere ber Stortinget stoppe muligheten for at kommuner kan lokke med økonomiske fordeler for få studenter til å melde flytting.

Student venter på buss ved UiA

Nye studenter som melder flytting til Kristiansand – får gratis busskort. I andre kommuner er det sterke reaksjoner på at Kristiansand «stjeler» deres innbyggere.

Foto: Line Haus / NRK

Kristiansand har siden i fjor tilbudt gratis busskort til studenter som melder flytting til kommunen. Det skaper fortsatt sterke reaksjoner i andre sørlandskommuner.

– Alle kommunene trenger sine innbyggere, og dette kan ikke fortsette, sier ordfører Kirsten Helen Myren i Vegårshei (Sp).

Ordførerne i Østre Agder vil løfte saken opp til Stortinget.

– Vi ønsker at Stortinget skal gå gjennom dette. Rett og slett fordi hver enkelt kommune trenger sine unge innbyggere, sier Myren.

Studiestart UiA

Er man student og meldte flytting til Kristiansand etter 21. juni 2017, kunne man søke om gratis busskort for studieåret 2017-2018. Ordningen er for alle tilflytter-studenter som tar høyere utdanning.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Betyr penger i kommunekassa

1930 studenter har benyttet seg av tilbudet fra Kristiansand kommune. Telemarksforskning beregner at kommunen tjente 20,3 millioner i 2017 som følge av kampanjen.

Også studiesteder som Bergen, Stavanger og Bø har innført støtteordninger for studenter som melder flytting.

Sju av åtte kommuner i Østre Agder har opplevd reduksjon i folketallet som en direkte konsekvens av ordningen.

– Vi vil stoppe dette. Men vi ønsker først en nasjonal gjennomgang for å se om vi skal ha det sånn. Dersom det ikke blir endring, må den enkelte kommune se på hva konsekvensene er og vurdere mottiltak, sier Vegårshei-ordføreren.

Kirsten Helen Myren

Kirsten Helen Myren er ordfører i Vegårshei. Sammen med ordførerne i Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Froland, Arendal og Grimstad ber hun Stortinget sette en stopper for at universitetsbyer bruker lokkemidler for at studentene skal melde flytting dit.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunene overbyr hverandre

Flere kommuner har allerede satt inn mottiltak. Arendal vil overby Kristiansand i kampen om å beholde studentene. De hevder å ha tapt 1,8 millioner kroner på studenter som har flyttet. Arendal tilbyr nå gratis busskort, som Kristiansand, og lokker i tillegg med gavekort på 1000 kroner.

Dersom man er folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom studietiden, kan man få 5000 kroner i reisestipend per skoleår.

Harald Furre

Kristiansands ordfører Harald Furre sier kun 20 prosent av studentene som har benyttet busskort-tilbudet og meldt flytting, kommer fra Agder. 80 prosent kommer fra kommuner andre steder i landet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ønsker debatten velkommen

Ordfører Harald Furre i Kristiansand ønsker velkommen en nasjonal debatt rundt hvor studentene faktisk bor.

– Til våren skal vi vurdere å endre dagens praksis til bare å gjelde studenter som kommer utenfra Agder. Men siden ordningen har spredd seg, kan det være interessant å få en nasjonal diskusjon.

– Forstår du de mindre kommunenes bekymring?

– Ja, men vi kan jo diskutere om kommunene der studentene ikke bor skal få inntekter, mens stedet der studenten faktisk bor og bruker offentlige tilbud ikke får betalt for det, sier Furre.

– Studentene er vinnerne

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Frp i Aust-Agder forstår at kommuner er frustrert over å tape innbyggertilskuddet.

– Det er forskjell mellom kommunene allerede i dag. Noen tilbyr gratis boligtomt andre tilbyr for ekstempel gratis SFO.

Hun mener alle kommuner bør gjøre det de kan for å lokke til seg nye studenter i tillegg til andre grupper og bedrifter.

– Det er om å gjøre å lage attraktive kommuner som alle ønsker å bosette seg i. Denne budkrigen er det definitivt studentene som tjener på, sier Bruun-Gundersen.