Ordføreropprør: Mener Kristiansand «stjeler» innbyggere

Flere ordførere i agderfylkene er kritiske til at Kristiansand kommune lokker universitetsstudenter til å melde flytting.

Studiestart UiA

TILBYR STUDENTER GRATIS BUSSKORT OM DE FLYTTER: Kristiansand går nye veier for å få studenter til å melde flytting. Det reagerer flere ordførere i landsdelen på. Bildet er tatt fra studiestart-åpningen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det Kristiansand kommune gjør er selvfølgelig lovlig, men det blir helt feil og det er usolidarisk, sier ordfører i Flekkefjord Jan Sigbjørnsen (H).

Det han sikter til er Kristiansand kommunens tilbud om gratis busskort til studenter som melder flytting til kommunen;

Er man student og har meldt flytting til Kristiansand etter 21. juni 2017, kan man søke om gratis busskort for studieåret 2017-2018. Ordningen gjelder for alle tilflytter-studenter som tar høyere utdanning.

Sigbjørnsen synes det er trist at sørlandshovedstaden går til dette skrittet. Han sier kommunen taper minst 23 000 kroner i statlig innbyggerstøtte per student som melder flytting til Kristiansand.

– Vi har sett på Universitetet i Agder som en del av Sørlandet, og vi har alltid stått opp for det sammen. Derfor føler vi oss litt dårlig behandlet, sier ordføreren.

Betaler «sine» studenter for bli

Nå har han sendt en fellesmail til alle ordførerne i Aust- og Vest-Agder. Tolv kommuner har svart at de også reagerer på Kristiansand kommunes lokketilbud.

I Audnedal kommunen har de allerede satt i gang mottiltak. I kommunen er det ti studenter. Hvis alle hadde meldt flytting, ville kommunen tapt cirka 350 000 kroner, hevder ordføreren.

– Derfor ble vi enige om å gi Audnedals UiA-studenter penger til busskort, hvis de lar være å flytte til Kristiansand, sier ordfører i Audnedal Reidun Bakken (KrF).

Også Kvinesdal har bestemt at studenter, som ikke melder flytting til universitetsbyen, skal få gratis togreiser mellom Kvinesdal og Kristiansand.

Furre: – Ikke urimelig

Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H), sier initiativet først og fremst er rettet mot studenter fra andre steder i landet.

– Vi har en del utgifter knyttet til studenter som bor her, og synes ikke det er urimelig at de også blir innbyggere i byen. Det gir oss mulighet til å bedre tilbudet til studentene, sier Furre.

Ordføreren sier tilbudet skal evalueres neste vår. Hvis det slår urimelig ut for andre sørlandskommuner, må det vurderes på nytt, påpeker han.

Ved Høgskolen i Bø i Telemark tilbyr kommunen studenter gratis sykkel mot at de melder flytting.

NRK har vært i kontakt med Norunn Tveiten Benestad (H) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun vil ikke kommentere saken fra Sørlandet eller andre lignende saker i landet.