NRK Meny
Normal

Trygg Trafikk vil ha fartsgrense for syklister

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, vil innføre fartsgrense for syklister på gang- og sykkelveger. – Dette er en prioritert sak, sier han.

Created by InfoDispatcher

Det har vært flere alvorlige sykkelulykker den siste tiden, og Trygg Trafikk i Vest-Agder mener det nå er på tide å snakke om fartsgrenser for syklister som bruker gang- og sykkelveger.

Ole Rath

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, vil ha fartsgrenser for syklistene så fort som mulig.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– I Kristiansand jobbes det nå med en sykkelstamveg og vi må nå begynne å vurdere fartsgrenser for syklister på gang- og sykkelvegene, sier distriktslederen i Trygg Trafikk.

– Hvilken fartsgrense ser du for deg for syklistene?

– Ja, det heter i reglene at når man møter gående på en gang- og sykkelveg så skal man passere de gående i tilnærmet gangfart. For å kunne klare det så må man ta utgangspunkt i at man ikke kan sykle særlig fortere enn 20 km/t hvis man skal klare å bremse ned og passere de gående i gangfart som er 5–6 km/t, sier Rath.

– Når kan det bli snakk om egne fartsgrenser for syklistene som bruker gang- og sykkelveger?

– Var det opp til meg så kom det i dag, men vi får se. Det er i alle fall en prioritert sak å få dette på plass, sier han.

Mellom barken og veden

Trygg Trafikk har registrert at det har vært mange sykkelulykker den siste tiden.

Syklistene er en trafikantgruppe som havner litt mellom barken og veden, ifølge Rath.

"Motorvei" for syklister i Kristiansand

Kristiansand jobber nå med en egen sykkelstamveg gjennom hele byen med avdelte felt for gående og syklende.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Den største utfordringen for syklistene er at de ikke har førsteprioritet verken i kjørebanen eller på gang- og sykkelveg. De må alltid ta hensyn. Når de sykler i kjørebanen så klarer de ikke å holde følge med bilene, og når de kommer på gang- og sykkelveg så skal de ta hensyn til de gående.

– Og hva med syklister og gangfelt?

– Mange syklister sykler i gangfelt når de skal over en vei. Syklistene må faktisk være klar over at de har vikeplikt i forhold til biltrafikken når de sykler over et gangfelt. Skal syklistene ha forkjørsrett, så må de gå av sykkelen og trille den over gangfeltet. Da har syklistene akkurat de samme fordelene som de gående. I utgangspunktet er syklisten kjørende, sier han.

– Kan du forstå at det kan oppstå gnisninger og frustrasjon mellom syklende og bilister?

– Inne i bysentrum så håper jeg at det ikke gjør det. Da håper jeg at bilistene er kloke nok til også å kjøre sakte. Men når man kommer ut av sentrum så kan jeg forstå det. Jeg synes det er litt skummelt når syklister velger å bruke veien til trening når de sykler i tettbebygde strøk på vei til jobb. Det er etter min mening litt uheldig. Slik sykling har begrenset treningseffekt og skaper mange farlige situasjoner, sier han.

– Er dette et større problem enn man har vært klar over?

– Ja, jeg tror det. Og i fremtiden vil nok dette bli et enda større problem. Det er jo politisk vedtatt at all vekst i trafikken skal foregå kollektivt eller på gang- og sykkelveg. Og da vil det bli flere der ute som vil sykle i vegbanen og på gang- og sykkelvegene. Mange av de nye som kommer vil være mindre rutinerte enn de som sykler i dag. Og hvis vi får enda flere på sykkel, så vil vi få et problem, sier Rath.

Fartsbegrensning er ikke noe nytt

Trond Berget

Seniorrådgiver Trond Berget i Syklistenes Landsforening sier flere byer har innført tiltak for å redusere farten til syklistene på gang- og sykkelveger.

Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Seniorrådgiver i Syklistenes Landsforening, Trond Berget, sier til NRK at fartsbegrensninger på gang- og sykkelveger ikke er noe nytt her i landet.

Flere byer har ulike former for hindringer på gang- og sykkelvegen for å få ned farten på syklistene.

– En slags malt ruglete veioppmerking på tvers av sykkelbanen er mye brukt. Det har også vært brukt fysiske sperringer, men disse har ført til alvorlige ulykker og er etter min mening ikke å anbefale. Hindringer for å få ned farten kan skape ulykker og samtidig ødelegge syklene, så det gjelder å finne løsninger som er gode og sikre, sier Berget.

– Hva synes Syklistenes Landsforening om Trygg Trafikks ønske om konkrete fartsgrenser på gang- og sykkelveger?

– «Vegnormalen» til Statens vegvesen anbefaler i dag en maksimal hastighet for syklister på gang- og sykkelveg. Den er cirka 25–30 km/t. Syklister som sykler fortere enn 25–30 km/t skal ikke bruke gang- og sykkelveg, men heller sykle i kjørebanen. En hastighetsbegrensning på 20 km/t som Trygg Trafikk ønsker, er etter vår mening dermed for sakte på hovedsykkelveinettet, sier Berget.

Han poengterer at Syklistenes Landsforening ikke er imot at det skal være fartsbegrensninger på sykkelvegene, men at det finnes flere muligheter å få dette til enn å innføre egne fartsgrenser for syklistene.

Uansett handler dette om at de ulike trafikantgruppene må ta hensyn til hverandre, mener Berget.

– Syklistene på gang- og sykkelveg må ta hensyn og har et større ansvar enn de gående når det gjelder å unngå sammenstøt. På samme måte har bilførerne et større ansvar enn syklistene i kjørebanen for å unngå alvorlige ulykker, sier Berget.

Fartsdiskusjon også i Bergen

Også i Bergen har syklistenes hastighet vært et tema de siste dagene etter at bekymrede foreldre har ringt politiet og uttrykt bekymring for sikkerheten til barna når de går på gang- og sykkelveger, skriver Bergensavisen.

Statens vegvesen har målt hastigheten til syklistene på en utvalgt gang- og sykkelsti i morgenrushet, og ingen syklister syklet fortere enn 40 km/t, skriver avisen.

Likevel krever flere at det innføres tiltak for å begrense farten til syklistene i byen.

Ingen steder i landet selges det flere el-sykler enn i Kristiansand. Byen er allerede best i Norge på sykkel. Nå er målet å doble sykkeltrafikken, blant annet ved hjelp av elektriske tohjulinger.