NRK Meny
Normal

– Rushtidsavgift kan føre til flere sykkelulykker

– Trygg Trafikk i Vest-Agder frykter det kan bli flere sykkelulykker når Kristiansand innfører rushtidsavgift. – Skill syklende og gående, er rådet.

Sykkelvelt

Sykkelulykke ved den allerede sterkt trafikerte Lundsbroa i Kristiansand.

Foto: Geir Egeland / NRK

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, sier det er bra at flere bruker sykkel i stedet for bil.

Ole Rath

– Flere uerfarene syklister som velger å ta sykkelen til jobb, kan gi flere ulykker, sier distriktssekretær i Trygg Trafikk i Vest-Agder, Ole Rath.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Men når uerfarene syklister velger å ta sykkelen til jobb, kan det lett oppstå farlige situasjoner på gang og sykkelstiene, sier Rath.

5000 skades

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at det på landsbasis er 5000 syklister som skades i trafikken hvert år og må oppsøke lege. Trygg Trafikk minner om at det er flere myke trafikanter som skal dele sykkelstiene:

– Vi har dem som sykler «etter klokka» til jobb hver dag. De sykler veldig fort og burde kanskje ikke vært på gang- og sykkelstien, men i veibanen. Vi har rullestolbrukere, barn og eldre. Og alle de burde kunne ferdes trygt på gang- og sykkelveiene, sier Ole Rath.

Sigmund Clementz

– Skill syklende og gående, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i Forsikringsselskapet If.

Foto: Privat

– Det bygges nå stamvei fra ytterst i Vågsbygd til Sørlandsparken. Den blir en god gang- og sykkelvei med separate felt for gående og syklende. Men danskene har en enda bedre løsning med tre felt – hvor de som sykler veldig fort, har sin egen bane. En slik løsning hadde vært optimal.

20 ganger større sjanse for å skade seg

Tall fra Forsikringsselskapet If viser at syklister har 20 ganger større sjanse for å skade seg enn bilister. Og mens tallet på trafikkdrepte totalt har gått kraftig ned, har tallet på syklister som omkommer i trafikken, holdt seg stabilt på rundt 10 de siste årene. Sigmund Clementz som er kommunikasjonsrådgiver i Forsikringsselskapet If sier at tallene viser hvor viktig det er å arbeide for økt trafikksikkerhet for alle:

– Myndighetene bør legge til rette for at syklende og gående kan få adskilte felt. Mange syklister ønsker å komme seg fort frem, og det er bra for folkehelsen. Men syklister i stor fart passer dårlig sammen med gående. Derfor bør de to trafikantgruppene skilles, sier Clementz.

sykkelulykke

Ulykke med sykkel involvert ved Lundsbroa i Kristiansand. Arkiv.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK