Utvider kampen mot stillehavsøsters

I sommer vil miljømyndighetene utvide kampen mot stillehavsøstersen. Den skal fjernes fra flere attraktive friluftsområder langs sørlandskysten.

Flatøsters til venstre, stillehavsøsters til høyre

De skarpe kantene til stillehavsøstersen kan skape mye smerte for små barneføtter.

Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Lokaliteter både i Lillesand og Kristiansand skal være interessante med tanke på rydding, ifølge Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

– Svært vellykket aksjon

I fjor plukket frivillige organisasjoner den fremmede arten på badestrender og friluftsområder i Aust-Agder, mot betaling.

Stillehavsøsters

Enkelte steder blir det trangt om plasserer det plass til få andre arter enn stillehavsøsters.

Foto: Havforskningsinstituttet

Fjorårets dugnad var en svært vellykket aksjon, ifølge assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Ingunn Løvdal. Derfor skal dugnaden nå utvides vestover.

– Vi plukket over 6 tonn stillehavsøsters på 15 forskjellige plasser i Arendal, Grimstad og Tvedestrand, sier Løvdal.

Vil delta på nytt

Organisasjonene som deltok har signalisert at de gjerne vil delta i en ny runde, hvis de får mulighet. Og det kan de trolig få, gjennom en utlysning som vil bli offentliggjort i løpet av noen uker.

Dermed håper Løvdal at den organiserte plukkingen kan starte allerede før skoleferien.

Ingunn Løvdal

Assisterende miljøverndirektør Ingunn Løvdal hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Les også:

– Vi har fått midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en aksjon omtrent i samme spor som i fjor, sier senioringeniør Pål Alfred Larsen hos Fylkesmannen. Planen er å utvide aksjonen til også å gjelde Lillesand og Kristiansand.

Skal bli mat

Forskere ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen i Arendal er også med i prosjektet. De skal ta imot en del av stillehavsøstersene for å gjennomføre forsøk på arten neste vinter, ifølge havforsker Torjan Bodvin.

Stillehavsøsters og flatøsters

Stillehavsøsters til venstre, flatøsters til høyre. Hvem av dem vil du helst slippe å tråkke på?

Foto: Anders Ekanger / NRK

En stor del vil også bli mat. Sunnhordland havbruk skal stå for en del av mottaket, ifølge forskeren. I fjor advarte Mattilsynet mot å spise arten ukritisk. Nå skal det etableres systemer for mottak.

I tillegg jobber et lokalt skjelloppdrett på grensa mellom Grimstad og Lillesand med å få godkjent et østersmottak for videre distribusjon.

Paradoksalt nok kan det bli svært lukrativt å satse på plukking og distribusjon av stillehavsøsters.

Pål Alfred Larsen

Pål Alfred Larsen er senioringeniør i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Den populære delikatessen sprer seg kjapt.

Kan spre seg til Nordland

Myndighetene frykter at den fremmede arten skal spre seg temmelig langt nordover.

Hver stillehavsøsters kan slippe ut over 200 millioner egg når den gyter, ifølge Miljøstatus.no. Ved optimale forhold, kan larvene drive med kyststrømmen helt til Nordland, ifølge senioringeniør Pål Alfred Larsen.

– I handlingsplanen mot stillehavsøsters er det skissert at sannsynligheten for det er temmelig stor, sier han. Det er likevel ikke et realistisk mål å utrydde stillehavsøstersen ved hjelp av dugnad, kun å holde attraktive friluftsområder fri for arten.

Østersplukking i Agder

Høsten 2016 plukket frivillige organisasjoner rundt 6 tonn stillehavsøsters i Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Foto: Fylkesmannen i Agder