Hopp til innhold

Lang ventetid for solkraft: – Kveler initiativ

Norge har et stort behov for mer fornybar kraft. Flere i solkraft-bransjen er frustrerte over lange køer og et spindelvev av byråkrati.

Arne Mikalsen, grunneier Lista flystasjon

Gründer Arne Mikalsen tar regjeringen på ordet og vil tilby fornybar energi på en nedlagt flystripe på Lista. Men det ble vanskeligere enn han trodde.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Jeg har en kjempemulighet. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor de forspiller den, sier Arne Mikalsen.

Selskapet hans Fotovolt har brukt godt over én million kroner og et drøyt år på å søke om å bygge en solpark på Lista flystasjon. Her er Mikalsen også grunneier.

Arne Mikalsen, grunneier Lista flystasjon

Arne Mikalsen er frustrert over at det tar så lang tid å få godkjent hans solkraft-initiativ.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Nå etterlyser han et raskere behandlingssystem av konsesjoner på solkraft på bakken.

Selvfølgelig må en gjøre det riktig og ha gode løsninger, men en kan jo også bruke skjønn. Hvordan skal noen orke å få til noe om man ikke kommer noen vei?

Arealet ligger klart

Før planene til Mikalsen kan godkjennes av Statnett og NVE må det lokale strømselskapet Glitre Nett gi tommel opp for nok plass på strømnettet.

Han venter ennå på et svar.

Les også Kraftprosjekt på utprøving i Agder: – Vi ser et stort behov

Testkraftverk på LIsta

Mikalsen skildrer et innviklet nett av byråkrati og opplever at saken hans har blitt en kasteball i systemet.

Han ønsker å bygge solparken på en gammel flystripe på Lista Flystasjon. Derfor er naturinngrepene marginale, argumenterer han.

Vi er mange som opplever at et tungt byråkrati og en uforsvarlig lang saksbehandlingstid kveler gode solkraft-initiativ.

 • Utbyggere kjemper for å finne steder som kan bli solcelleparker, og grunneier Karine blir ringt ned av solkraftutbyggere:

Karine kjemper for skogen sin NVE har kø av utbyggere

Karine Huseby blant grantrær i vinterskogen

Mikalsen forstår at prosjekter med store naturinngrep krever grundig behandling, men mener veien burde være kortere for prosjekter som er enklere å løse.

Dette må være den plassen i Norge med lavest terskel for å kunne bygge ut kraft. Vi skal ikke hogge et tre. Vi skal ikke grave et hull i bakken. Vi skal ikke påvirke noe natur. Dette er areal som ligger klart.

Les også Kristiansand har bygget ned mest natur i Norge

Nytt kryss på E39 sørover, Grauthelleren

Forstår frustrasjonen

Ifølge Mikalsen har Glitre Nett tidligere uttalt at solpark-planene på Lista ligger i et område som har behov for mer kraft og at det er plass på det lokale nettet.

Men saken hans er fortsatt i kø hos strømselskapet.

Ønsker å bygge solpark på flystripe på Lista

Det er på den gamle rullebanen ved Lista flystasjon, bygd av tyskerne under andre verdenskrig, at grunneier Arne Mikalsen ønsker å bygge en solpark.

Foto: Fotovolt AS

– Vurderingene Glitre Nett må gjøre i denne saken, er å se på hvordan den nye produksjonen påvirker kraftnettet både lokalt og regionalt. Dette har dessverre tatt noe tid.

Det skriver kommunikasjonsansvarlig i Glitre Nett, Nils Tore Augland til NRK.

De har stor forståelse for at Fotovolt etterlyser raskere saksbehandlingstid, sier Augland.

Men Mikalsen mener at hans solpark ikke krever mye plass på strømnettet.

– Den uttalelsen burde være klar i løpet av én arbeidsdag, sier han.

NRK forklarer

Solkraft

Solkraft
 • Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er i rask vekst.
 • Energi fra solceller står for 0,7% av all kraftproduksjon i Norge.
 • I dag finnes det to dedikerte solkraftverk i Norge.
Solkraft
 • Solkraftverk kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som tradisjonelle hytteanlegg.
 • De fleste er montert på tak hos private og industri, og dekker primært eget forbruk.
Solkraft
 • Anleggene knyttet til nettet vokser mest.
 • Ved utgangen av 2023 var det litt over 600 MWp solkraft knyttet til nettet i Norge, viser tall fra Elhub. 
Solkraft

Når det er snakk om installert effekt for solkraft snakker man om MWp.

MWp står for megawatt-peak, og brukes for å beskrive merkeeffekten til solkraftanleggene. Det vil si hvor mye effekt anleggene leverer under standard testforhold.

Kilde: NVE og Statnett

Stor interesse på kort tid

Også NVE får kritikk for lange behandlingskøer.

Per nå ligger det 49 konsesjonssaker på solkraft i kø hos dem.

Seksjonssjef i NVE Svein Grotli Skogen sier de prioriterer konsesjonssøknader som kan realiseres raskt.

Svein Grotli Skogen i NVE

Seksjonsleder i NVE Svein Grotli Skogen forstår at det er frustrerende å vente i kø på godkjenning.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Det har kommet flere på kort tid, og de må ansette flere for å få ned køen.

– I Norge er det bestemt at vi skal ha et konsesjonssystem. Dette krever saksbehandlingskapasitet og vil noen ganger gi kø av saker.

Les også Hydrogen skal kutte fly-utslipp: Oslo-Kristiansand kan bli først ut

Hydrogenfly

En avgjørende forutsetning for nye kraftprosjekter er at det er tilgjengelig nettkapasitet, forteller han.

– Derfor mener vi det er mest hensiktsmessig å først behandle de prosjektene som har fått avklart at det er tilgjengelig kapasitet i strømnettet. Der det er behov for forsterkninger i distribusjonsnett eller i overliggende nett legger vi opp til koordinert behandling av søknader for ny produksjon og nødvendige nettanlegg.

Les også Vil løse kraftkrisa med kortreist kraft

Fritzøe skoger

– Må gjøre ting skikkelig

Trine Kopstad Berentsen, leder i bransjeparaplyen Solenergiklyngen, sier de får meldinger fra sine partnere om at flere av dem opplever frustrasjon over treghet i systemet.

– Solkraftutbygging er i startgropen i Norge og vi må gjøre ting skikkelig. Derfor er byråkratiet viktig, men det er også viktig å jobbe effektivt hvis vi skal få bygget ut ny kraft i Norge.

Hun ser at konsesjonssystemet mangler en samtidighet i behandlingen hos ulike instanser, som kommunen, NVE, Statnett og lokale nettselskap.

Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Trin Kopstad Berentsen sier mange i solkraft-bransjen er utålmodige.

Foto: Leif Martin Kirknes (LO Media)

Solkraft-prosjekter må gjøres grundig, men bransjen er utålmodig, legger Berentsen til.

Vi er bekymret dersom vi ikke får behandlet en del av prosjektene som ligger i kø denne våren, sommeren og høsten.

Hun ramser opp ulike konsekvenser dersom det ikke blir bygget særlig mer solkraft innen 2030:

 • Vi når ikke klimamålene
 • Vi får kraftunderskudd som fører til høyere kraftpriser for folk og bedrifter
 • Grønn industri flytter ut av Norge

– Slik som saksbehandlingstiden er nå, vil det bli bygget ut lite solkraft på bakken i Norge i nærmeste fremtid. Ting går for sakte. Vi er bekymra for at den grønne industrien flagges ut til andre land, sier Berentsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 0,96 kr
Dyrest kl. 08 1,31 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
 • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,5 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
  + 6,8 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %