Større optimisme enn på lenge

NHO-bedrifter på Agder er mer optimistiske enn på lenge. Det viser ferskt økonomibarometer.

Blåkledde metallarbeidere sveiser.

Flere bedrifter på Agder opplever en betydelig bedring i markedssituasjonen. Det viser NHOs økonomibarometer.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Undersøkelsen som gjøres over hele landet hvert kvartal, viser at NHOs medlemsbedrifter på Agder, opplever en betydelig bedring i markedssituasjonen.

– Det ser ut til å ha skjedd en markant endring siden fjerde kvartal i 2015. Bedriftene er mer optimistiske med tanke på fremtiden, noe vi har sett i tre kvartaler på rad. Derfor føler vi oss trygge på at det har skjedd en reell endring, sier han.

Fram til fjerde kvartal i 2015, rapporterte Agder-bedrifter om en svakere markedssituasjon enn landsgjennomsnittet.

Flere utfordringer

Tross økt optimisme, viser analysen at næringslivet på Agder står foran flere utfordringer i tiden som kommer.

Økonomibarometeret viser at bedrifter i Agder-fylkene har størst nedgang i verdier knyttet til eksport.

– Dette er høyst sannsynlig en refleksjon av oljeservice-krisen, selv om Statistisk sentralbyrå ikke er presise på hvilke bransjer som har størst nedgang, sier Madsen.

Trond Madsen

Seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

For andre bedrifter på Agder er situasjonen imidlertid annerledes. Den tradisjonelle industrien har fått et konkurransefortrinn i eksporthandelen på grunn av svekket kronekurs.

Madsen sier det er forventet at effekten av dette ennå ikke er uttømt, og at eksportfremgangen for enkelte varekategorier vil fortsette i 2016.

Ifølge Madsen er den svekkede kronekursen ikke nok til å kompensere for fallet til bedrifter som leverer varer og tjenester til oljebransjen.

Flere arbeidsledige

Agder har også utfordringer når det gjelder sysselsetting.

Tall fra Nav viser en klar økning i antall registrerte arbeidsledige, og ledigheten ligger nå på et nivå som er høyere enn landsgjennomsnittet.

En av næringene som er ventet å bidra negativt til sysselsettingen i år, er byggebransjen.

– Det bygges færre nye yrkesbygg i regionen, noe som ofte reflekterer aktiviteten innen offentlige byggeprosjekter og større prosjekter innen varehandel. Det kan bli et krevende år for byggenæringen dersom det ikke blir igangsatt nye byggeprosjekter, sier Madsen.