NRK Meny
Normal

Samferdselsministeren: - Kortere reisetid på Sørlandsbanen om 10 år

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil nå utrede en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og sier dette kan føre til en betydelig kortere reisevei for togpassasjerene mellom Sørlandet og Østlandet. Men ingen penger er så langt satt av til prosjektet.

NSB Signatur tog

Sørlandsbanen fra Oslo til Stavanger kan i fremtiden kjøre langs kysten dersom Sørlandsbanen 'kobles' sammen med Vestfoldbanen.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen rykker nå litt nærmere.

Nå har regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet at man har bestilt en statlig utredning av dette togprosjektet langs kysten fra Østlandet til Sørlandet.

Ketil Solvik-Olsen

Nå vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ha kortere reisetid på Sørlandsbanen, men han kan si noe om når dette skjer.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Han presenterte nyheten på den årlige konferansen til Jernbaneforum i Oslo.

– Vi skal nå starte denne utredningen, og nå tar vi et viktig skritt videre for å finne ut hvordan vi skal gjøre dette og hvilken trase vi skal velge for å koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen, sier Solvik-Olsen til NRK.

Kortere reisevei

En sammenkobling av de to banestrekningene vil kunne redusere reisetiden mellom Kristiansand og Oslo med om lag 1 time, ifølge Jernbaneforum Sør og ordførerne i landsdelen som i lang tid har presset på for en sammenkobling av de to banestrekningene.

Derfor mener Solvik-Olsen nå at tiden er inne for å utrede dette togprosjektet nærmere.

– Får en dette på plass så betyr det en betydelig redusert reisetid mellom Kristiansand og Oslo. Ja, jeg får jo nevne Stavanger og Oslo også, siden det er der jeg er fra. Kombinert med den satsingen som skjer på intercity rundt Oslo, så betyr dette en vesentlig redusert reisetid, sier Solvik-Olsen.

Ingen penger satt av

Samferdselsministeren sier til NRK at en sammenkobling av de to banestrekningene ikke er noe som skjer over natta. Og det er heller ikke satt av penger til togprosjektet.

– Når tror du at passasjerene fra Stavanger og Kristiansand kan sitte én time kortere på toget til Oslo?

– Jeg tror nok du må ha et tiårsperspektiv i alle fall, fordi når en ser på intercity-utbyggingen rundt Oslo, så er det noe som i dag har et perspektiv på år 2030. Så selv om vår regjering ønsker å få gjort ting raskere, så er det omfattende investeringer som skal på plass, sier han.

– Er det satt av penger slik at dette blir noe av?

– Nei, dette er en utredning som skjer, for da kan vi ta det med i neste Nasjonal transportplan. Så per i dag ligger det ikke noe penger til prosjektet. Det som skal investeres i jernbane er satt av til eksisterende prosjekt, men det er jo også viktig at vi kommer med nye prosjekter, og der er denne utredningen veldig viktig. Da får vi gjort grunnlagsarbeidet, avslutter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.