Hopp til innhold

Sliter med å få kvinner inn i brannvesenet

Av 800 brannkonstabler i Agder er kun ti kvinner. – Vi fremstår nok som en såkalt «mannstasjon», og ikke brannstasjon, sier brannsjef Dag Svindseth.

Brannvesen, illustrasjon

Brannvesenet skulle gjerne sett flere kvinner i yrket. Bildet er fra en brann i en bygård i Oslo for noen år siden.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vi skulle gjerne sett flere kvinner i brannvesenet. Det er ingen åpenbar grunn til at tallet skal være så lavt.

Brannsjef i Østre Agder, Dag Svindseth sier at brannkonstabelyrket tradisjonelt sett har vært forbundet med menn.

– Det kan skremme mange kvinner fra å søke, sier han.

Flere har tidligere spekulert i mulige årsaker til den lave andelen. Enkelte har hevdet at de fysiske testene er for vanskelige å oppnå.

Brannsjefen tror ikke det er en årsak.

1,3 prosent er kvinner

– Kvinner og menn stiller på like vilkår. Jeg er helt overbevist om at de fysiske kravene er fullt oppnåelig for begge kjønn, sier han.

Dag Svindseth

Brannsjef i Østre Agder, Dag Svindseth, har ikke noe godt svar på hvorfor kvinner er underrepresentert i brannvesenet.

Foto: Privat

Aust- og Vest-Agder har i underkant av 800 brannkonstabler ansatt i de ulike avdelingene. De ti kvinnene utgjør en andel på om lag 1,3 prosent.

Det fins ikke ferske tall på landsbasis. Men i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerthet og beredskap (DSB) i 2011 kom det frem at bare 3,7 av brannkonstablene i brannvesenet er kvinner.

Svindseth sier han ikke forstår hvorfor kjønnsdelingen fremstår såpass tydelig i brannvesenet, sammenlignet med andre yrker.

– Det er litt rart. Det er ingen grunn til at vi skal henge etter i samfunnet på den måten, sier han.

– Likestilling kommer ikke av seg selv

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er ikke imponert over kvinneandelen, verken i Agder eller resten av landet.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier brannsjefene må jobbe målrettet for å få opp kvinneandelen.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / LDO

– Det er tydelig at brannsjefen har en lang vei å gå for å sørge for bedre kjønnsbalanse i brannvesenet. Likestilling og mangfold kommer ikke av seg selv. Det krever at man jobber målrettet over tid, sier hun.

Ørstavik sier brannsjefene på mannsdominerte arbeidsplasser derfor har et spesielt ansvar for at kvinner skal trives.

Brannsjef Dag Svindseth sier at de kontinuerlig jobber med å få opp antall kvinner i brannvesenet.

– Den lave kvinneandelen er ikke noe problem i vårt daglige arbeid, men vi vet nok ikke helt hva vi går glipp av uten kvinner representert. Per i dag har vi ikke en oppdatert kjønnsvekting i forhold til resten av samfunnet, sier han.

Svindseth legger til at de har fokus på å være tilgjengelige for kvinner som opplever uklarhet i forhold til søknadsprosess og krav.