Hopp til innhold

Skal lære av Lillesand

KS skal gi oppdaterte råd til Kommune-Norge om hvordan varslingssaker skal håndteres og hvordan ansattes ytringsfrihet bør være. Lillesand er et av stedene hvor det hentes lærdom.

Arne Thomassen

Lillesand trekkes frem som et forbilde når det gjelder åpenhet. Her er ordfører Arne Thomassen foran rådhuset.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er veldig flott at Lillesand kan være et eksempel, sier kommunens hovedverneombud Bjørn Harald Nordkvist.

Forskningsstiftelsen Fafo er nå i sluttfasen av å gjøre ferdig en undersøkelse på vegne av KS om ansattes ytringsfrihet i kommunene.

Denne undersøkelsen danner bakteppet for hvordan de reviderte varslings- og ytringsfrihetsrådene fra KS blir, ifølge Kommunal Rapport.

Benytte varslingsretten

Anne Mette Ødegård

– Voksende interesse for ytringsfrihet, sier forsker Anne Mette Ødegard i Fafo

Foto: FAFO

– Et av målene er å se om ansatte benytter seg av retten til å varsle om kritikkverdige forhold, sier forsker Anne Mette Ødegård i Fafo til NRK.no.

Over 300 kommuner er spurt om de har utarbeidet varslingsrutiner, som har god effekt for hvordan slike saker håndteres.

Dessuten er 50 ulike varslingsrutiner gjennomgått av Fafo, for å se hva de inneholder.

Les også:

Undersøker erfaringer i kommunene

Fire kommuner, Bodø, Bærum, Stavanger og Lillesand, er også besøkt.

– Vi har snakket med ledere, tillitsvalgte, verneombud og politikere om deres erfaring med ytringsfrihet og om ansatte varsler, forteller Ødegaard.

– Men hvorfor Lillesand?

– Lillesand har gått i front på dette med åpenhet og innsyn. Den har vært en såkalt åpenhetskommune siden 2005, og har på mange måter vært et forbilde når det gjelder å skape et godt klima for at ansatte for eksempel skal kunne ytre seg fritt, sier Anne Mette Ødegård.

– Kommuneledere opptatt av temaet

– Verneombudene i kommunen melder at det er rom for ytringsfrihet og lederne er opptatt av dette, mener hovedverneombud Bjørn Harald Nordkvist i Lillesand kommune.

KS ønsker ikke å uttale seg om undersøkelsen før den offentliggjøres i første halvdel av mars. Undersøkelsen vil bli anonymisert slik at den ikke kommer til å si noe konkret om Lillesand.

Men tidlig i februar skrev Kommunal Rapport at en ny og revidert guide med praktiske råd til kommunesektoren om varslingsordninger og ytringskultur, skal være klar før sommeren. Det synes hovedverneombudet i Lillesand er bra.

Kom inn i lovverket for ti år siden

– Det er veldig positivt at vi blir minnet på hvordan standarden skal være, sier Nordkvist om den nye guiden som skal lages.

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen ble tatt inn i arbeidsmiljøloven i 2007.

Heller ikke Fafo kan derfor si noe om hva som kommer frem i undersøkelsen, men Anne Mette Ødegård forteller at det er få som har erfaring med varslersaker.

– Men når det gjelder ytringsfrihet er det en voksende interesse, ikke minst i dagens samfunn hvor vi alle er våre egne redaktører gjennom sosiale medier, sier hun.

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,44 kr
Dyrest kl. 08 2,04 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %