Legger frem forslag for bedre vern av varslere

Flere profilerte varslingssaker de siste årene har vist at loven i dag ikke er god nok når det kommer til vern av varslere, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Nå sender regjeringen flere forslag på høring med sikte på å styrke dette vernet.

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier lovverket i dag ikke gir god nok beskyttelse til varslere.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi får hele tiden påminnelser om behovet for gode varslingsrutiner og varslingsvern. Vi har sett behov for både å endre lovverket og presisere og tydeliggjøre det, for å legge bedre til rette for varsling, sier Hauglie til NRK.

Jan Erik Skog og Robin Schaefer

Jan Erik Skog (t.h.) og Robin Schaefer Stiftelsen Fritt Ords Pris 2015 for sin innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv. Schaefer varslet om Monika-saken i Bergen, mens Jan Erik Skog varslet om kritikkverdige forhold i Unibuss.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Monika-saken i Bergen og Unibuss-saken i Oslo er eksempler på saker der varslere har vært sentrale for å få alvorlige forhold frem i lyset. Samtidig har både politikere, fagforeninger og arbeidslivseksperter vært enige om at beskyttelsen av varslere i Norge er for dårlig.

Nå kommer regjeringen med fire konkrete forslag:

  • Alle virksomheter med flere enn ti ansatte skal ha egne varslingsrutiner.
  • Innleid arbeidskraft skal ha også eget varslervern.
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt overfor dem som varsler.
  • Rydde i lovverket for å tydeliggjøre og synliggjøre viktigheten av varsling.

I tillegg skal det settes ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom hele varslerregelverket.

– Derfor går dette i to etapper. Vi legger nå frem det vi har begynt å jobbe med, så setter vi ned ekspertutvalget som går gjennom alt sammen. Til slutt får vi se hva de kommer med av ytterligere forslag etter hvert, sier arbeidsministeren.

Tajik: – Man kan gå enda lengre

Nestleder i Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, har tidligere vært med på å fremme forslag i Stortinget om å styrke vern av varslere. Hun mener regjeringens forslag er lovende, men at man kan gå et skritt lenger.

Hadia Tajik på Stortinget

Hadia Tajik sier regjeringens forslag er lovende, men at de kan gå enda lengre med tiltak for å forbedre vernet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi har tidligere etterlyst at man bør lov- eller forskriftsfeste at de ikke er tillat for hverken offentlige eller private virksomheter å avtale seg vekk fra de ansattes muligheter til å varsle eller bruke sin ytringsfrihet, sier hun til NRK.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, har vært involvert i flere varslingssaker i Politiet.

– Det er bra at regjeringen gjør grep. Det har vi i Politiets Fellesforbund etterlyst, sier han.

Etterlyser flere tiltak

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier forslaget er lovvende, men at de fremdeles kommer til å anbefale sine medlemmer om å ikke varsle om kritikkverdige forhold før en del andre faktorer også er på plass.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere i år vedtok forbundet med bakgrunn i erfaringene fra Monika-saken å anbefale sine medlemmer om å ikke varsle om kritikkverdige forhold i politiet fordi de mener belastningen kan bli for stor.

Bolstad sier det fortsatt er et stykke igjen før de vil anbefale sine medlemmer å varsle.

– Først og fremst ser vi at det som går på gjengjeldelsesproblematikken ikke er berørt av disse forslagene. Vi håper selvfølgelig at ekspertgruppen skal se på det. I tillegg er vi tydelige på at det er behov for varselombud. Man har rutiner på det i norsk politi. Problemet er at de er dårlig kjent, sier han

– Før disse tingene er tilstrekkelig på plass, så opprettholder vi vedtaket.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger