Hopp til innhold

Kommunen har fortsatt ikke endret regelverk etter legerefs

Bodø kommune har fremdeles ikke endret regelverket for ytringsfrihet, mer enn ett år etter at en lege fikk refs for å ha uttalt seg kritisk i media. Det til tross for flere purringer fra Sivilombudsmannen.

Bodø rådhus

I Bodø kommune har de fremdeles ikke endret regelverket for ytringsfrihet, mer enn ett år etter at en lege fikk refs for å ha uttalt seg kritisk i media. Nå har Sivilombudsmannen purret på kommunen og etterlyst handling.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Det er kritikkverdig av kommunen. Jeg mener det vitner om sendrektighet rett og slett, fordi dette er en så viktig sak, sier lege Mari Kristin Johansen.

Da den frittalende legen i Bodø for over ett år siden slo alarm i media om mangel på sykehjemsplasser, fikk hun refs av rådmannen.

Kritisk lege

Lege Mari Kristin Johansen er kritisk til at kommunen bruker lang tid.

Foto: Privat

Hendelsen fikk Sivilombudsmannen til å be om en redegjørelse fra kommunen, som svarte med å si at de ville endre regelverket som gjelder de ansattes ytringsfrihet.

Til tross for at Sivilombudsmannen har purret på kommunen og etterlyst handling er regelverket fortsatt ikke endret. Johansen er kritisk, og mener kommunen somler.

– Denne saken har vært såpass mye omtalt i media at Bodø kommune bør kjenne sin besøkelsestid. Jeg synes definitivt de har hatt nok tid nå.

– Hvorfor er dette en viktig sak?

– Det er viktig, ikke bare for meg, men for hele det norske samfunnet at vi får bekreftet at vi har en rett til å si meninga vår i saker som vi får kjennskap til. Ikke bare som privatperson, men også i faglige sammenhenger, slår hun fast.

Forventer å bli orientert

Det er Sivilombudsmann Aage Falkanger langt på vei enig i. De har ved flere anledninger purret på kommunen det siste året.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Falkanger mener ytringsfrihet for kommunalt ansatte er viktig.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

– Sivilombudsmannen mener det er svært viktig med et åpent samfunn, og at offentlige institusjoner kan være gjenstand for kritiske og frie meningsutvekslinger. Dette gjelder også ansatte, som ofte har gode forutsetninger for å ha synspunkter, sier Falkanger.

– Så dette vil Sivilombudsmannen følge med på i tiden framover?

– Ja, dette er ett av områdene vi prioriterer. Det går selvsagt en grense ett sted, men generelt er takhøyden for ytringsfrihet svært høy.

Nylig fikk Rana kommune kraftig kritikk av ombudet i en lignende sak.

For få dager siden etterlyste Falkanger det nye reglementet i Bodø

– Bodø kommune har sagt at de vil komme tilbake til dette, og vi forventer at vi blir orientert om det, forklarer Sivilombudsmannen.

– Ikke bare å knipse med fingrene

Kommunikasjonssjef i Bodø kommune, Tord Berthinussen, sier det nye regelverket er rett rundt hjørnet. Han er ikke enig i kritikken fra legen.

– Vi er igang med å legge fram politisk sak om dette. Det gjør vi i organisasjonsutvalget først i november, og deretter til bystyret 11. desember.

– Lege Mari Kristin Johansen kaller det sendrektighet fra kommunen?

– Det får stå for hennes regning. Vi har en normal prosedyre for utvikling av saker til politisk behandling, og har også kommunisert med Sivilombudsmannen underveis.

– Men er det greit at det tar over ett år?

–Vi har ikke jobbet med dette i ett år. Dette er selvsagt en prioritert oppgave. Vi ønsker et ansettelsesreglement som er moderne, men det er ikke bare å knipse med fingrene. Noen ganger tar saksbehandling litt tid, og det har det gjort i denne sammenhengen. Men vi skal som sagt snart legge den fram som sak.

Vil fortsette å si ifra

Tord Berthinussen er samtidig trygg på at de ansatte i Bodø kommune tør å gå ut i media for å varsle dersom de mener det er nødvendig.

– Ja, jeg har mange eksempler på at kommunalt ansatte gjør det, og det er de i sin fulle rett til innenfor de reglene som er der. De ansatte har ytringsfrihet, påpeker han.

Bodø-legen Mari Kristin Johansen lover på sin side å fortsette med å si ifra når hun gjennom jobben ser klandreverdige ting.

– Det er viktig. Det er vi som ser helheten i problemene. Ofte blir enkeltsaker slått opp, og så blir det med det. Også andre enn pårørende må ta disse sakene opp for at de ikke skal bli glemt.

– Dessverre er det nødvendig at vi må være budbringer av og til, fortsetter hun.

Johansen forteller at hun i tiden etter oppslagene i media har fått støtte både fra Sivilombudsmannen, kollegaer, pårørende, kjente og ukjente, samt politikere.

Nå vil hun ha en snarlig avklaring fra kommunen.

– Jeg sendte en epost til rådmannen like etter at Sivilombudsmannens kjennelse i Rana-saken forelå, og sa at jeg nå forventer at de endrer arbeidsreglementet sitt. Det forventer jeg virkelig skjer, avslutter legen.