Ønsker å lære av flomrammede

Kristiansand kommune vil vite hvordan innbyggerne opplevde uværet og flommen som rammet landsdelen for en og en halv uke siden. Torsdag kveld ble det holdt åpent møte.

Oversvømt hus i Tovdalselva

Grenda Drangsholt på Tveit i Kristiansand, ble hard rammet av flommen. Mange av innbyggerne var til stede på det åpne møtet som kommunen hadde kalt inn til torsdag kveld.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Poenget med møtet er å få en dialog med innbyggere som ble hardt rammet av flommen, høre deres historier, og få innspill til hvordan kommunen og andre offentlige etater kan bli bedre, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H) til NRK torsdag kveld.

Delte erfaringer fra uvær og flom

Det var mange innbyggere som benyttet seg av anledningen til å dele sine erfaringer. Flere var fra grenda Drangsholt i Tveit, der mange boliger ble stående midt i flomvannet.

Under møtet fortalte en av beboerne at det var en bisarr situasjon. En annen etterlyste tilstedeverelse av politi og brannvesen.

– Jeg reagerer på at dere sier at dere ikke fikk beskjed om hva som skjedde på Drangsholt, sier en tredje beboer, før han påpeker at han ikke er imponert over kommunen.

Flom Drangsholt

Flere hus på Drangsholt risikerer å bli kondemnert etter skadene fra flommen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Forventer at kommunen tar grep

Lena Juul, som også bor på Drangsholt og som opplevde at familiens hus ble fylt med vann, var interessert i å få svar på hva kommunen vil gjøre dersom noe liknende skjer.

– Er det sånn at Kristiansand kommune går ut ifra at alle har ressursene som kreves for å takle en slik situasjon, lød spørsmålet fra henne.

Deretter understreket hun at hun forventer at politikerne setter seg ned og finner ut hva de skal gjøre om noe slikt skjer igjen. Hennes oppfordring til politikerne er klar:

– Om dere ser på TV at noe skjer, da skal dere gjøre noe! Ikke bare la det skje, sa hun.

– Informasjonen kan tydeligvis bli bedre

Men det var ikke bare beboere fra Drangsholt som møtte opp på kveldens møte. Det var innbyggere fra mange steder i kommunen. Flere av dem påpekte at de synes kommunens informasjon var for dårlig.

Ordfører Furre bekrefter at dette er et tema som har gått igjen, og at det er noe kommunen vil ta til etteretning.

– Informasjon om hva folk bør gjøre i en slik situasjon og hvem som skal hjelpe, kan tydeligvis bli bedre, sier han.

Harald Furre

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), innrømmer at informasjonen til innbyggerne kunne vært bedre.

Foto: Line Haus / NRK

Tor Punsvik som selv ble rammet, takker kommunen for at de har tatt initiativ til et slikt møte.

– Jeg tror det er viktig at vi går gjennom dette mens det er ferskt og at vi lærer av det, for det er nok en viss fare for at det kan oppstå tilsvarende situasjoner, sier han.

I grenda Drangsholt på Tveit, nord for Kristiansand, har mange familier fått ødelagt hus og hjem i flommen. I formiddag begynte beboerne å ta situasjonen inn over seg.

Slik hadde innbyggerne på Drangsholt det under flommen.