Bengt har en beskjed: – Jeg og min kjære kone og mitt lille barn er i live

Familien måtte rømme huset sitt i all hast da elva skylte inn og la grenda under vann. Først fire dager etter spør beredskapsansvarlige om det «gikk greit».

Frustrert nabo

Bengt Henriksen er distriktssjef i Heimevernet i Nordland fylke, men bor på Drangsholt i Kristiansand. Han slakter kommunens håndtering av de flomrammede.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Statsrådene Terje Søviknes og Jan Tore Sanner har besøkt flomrammede på Sørlandet onsdag, og sier det er dramatisk å se herjingene etter flommen.

Grenda Drangsholt i utkanten av Kristiansand ble hardest rammet, og beboerne måtte på egen hånd evakuere i de kalde og strie vannmassene.

– Aktørene har svikta totalt, sier Bengt Henriksen, som fikk huset sitt hus fylt opp av halvannen meter vann.

Sammen med kone og barn måtte han komme seg ut i en fart. Han er distriktssjef i Heimevernet i Nordland fylke, så han kjenner godt til hvordan beredskap skal fungere.

– Mitt budskap er at jeg og min kjære kone og mitt lille barn er i live. Det har ingen spurt om. Det er faktisk første gang i dag noen spør hvordan det går, og det synes jeg er helt forferdelig.

Flommen har gjort skade over store deler av Agderfylkene. Først skal vi se hvordan vannmassene har prega flere av vassdragene i dag.

Folk på Drangsholt har mista hus og hjem. Mange vil aldri kunne flytte tilbake. Se video fra flere flomrammede områder.

Forsiktig med kritikk

– Det er sterke inntrykk. Vi er her først og fremst for å møte flomrammede direkte, og så skal vi gå hjem og se hva som må gjøres bedre, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Han mener dette er en kraftig påminnelse om at det må jobbes enda hardere med forebyggende arbeid knytta til flom- og skredsikring.

Regjeringen sender i dag ut nye retningslinjer som handler om klimatilpasning til kommunene.

Beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen sier de har prioritert hjemmesykepleie, samt å forebygge flommen i perioden beboerne evakuerte.

Som NRK har fortalt, er det kun de rasrammede, eller rasutsatte boligene kommunene tar seg av og har kontroll på. Velforeningslederen på Drangsholt har tidligere kommet med krass kritikk av kommunen, som ikke har vist seg hverken da beboerne måtte evakuere, eller i dagene etterpå.

Møtet mellom flom- og skredramma mennesker på Sørlandet i dag gjorde sterkt inntrykk på statsrådene Jan Tore Sanner og Terje Søviknes. Samtidig sendte de ut på høring nye retningslinjer for klimatilpasninger i kommunene.

– Dette er en kraftig påminnelse om at vi må jobbe enda hardere med forebyggende arbeid knytta til flom- og skredsikring, sier Søviknes.

– Det var en varsla flom

Henriksen mener det er en enorm svikt at ikke beboerne på Drangsholt ble hjulpet, eller i det minste at det ble sjekket at alle kom seg ut.

– Vi hørte at det var ti stykker som var evakuert i Kristiansand. Bare i denne bygda var det vel 30–40 stykker. Ingen har brydd seg.

– Hva burde vært gjort annerledes?

– Dette var en varsla flom, og da er det alle mann til pumpene. Alle beredskapsaktører må sette på full beredskap, og være klar til å bistå der det er behov for det, sier Henriksen.

Beredskapssjefen i kommunen har tidligere sagt at han forstår at situasjonen har vært vanskelig, og at arbeidet skal evalueres.