NRK Meny
Normal

Mer politi 17. mai på grunn av terrorfrykt

Politiet i Agder-fylkene øker bemanningen mer enn normalt i forbindelse med årets feiring 17. mai. Men politiet ønsker ikke å spre terrorfrykt på nasjonaldagen.

17. mai på Sørlandet

Politimesteren og hennes stab går i front i 17. mai-toget i Kristiansand som en årlig tradisjon. I år vil bli det også bli mer politi i gatene enn normalt når sørlendingene skal feire nasjonaldagen i byer og tettsteder i Agder-fylkene.

Foto: Jan Jorg Tomstad +47 90865623 / NRK

Det er trusselbildet i Europa og Norge som påvirker Agder-politiets bemanning på årets nasjonaldag.

Det sier stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt til NRK.

– Vår nasjonaldag samler jo veldig mye mennesker. Den dagen er dessverre ikke fri for trusler. Og det ønsker vi å ta hensyn til, sier Austad.

Han bekrefter at større byer og kommuner i Agder-fylkene får økt beredskap 17. mai sammenlignet med tidligere års feiring.

– Vi har allerede bestemt at vi skal styrke beredskapen i de største byene. Det er ikke sikkert at vi vil synes, men vi vil være der. Og det kan også være at en del mindre kommuner vil ha økt beredskap. Det avhenger av hvordan vi vurderer situasjonen og hva slags arrangementer som skal gå av stabelen i de respektive kommunene, sier stabssjefen.

– Nasjonaldagen kan være terrormål

Bård Austad

Stabssjef Bård Austad.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I den senere tid har terrorister angrepet store folkemasser med lastebiler flere steder i Europa.

Nasjonaldagen i Norge kan derfor være et terrormål, ifølge Austad.

– Ja, vi tenker selvfølgelig på det. Dette er hendelser som vi tar hensyn til. Og det vi ønsker er at alle skal være oppmerksomme på ting, men vi ønsker ikke å spre terrorfrykt.

Han understreker at det er viktig å ikke hausse opp redselen for terror i forbindelse med årets 17. mai-feiring.

– Vi vil ikke skape frykt. Vi vil skape trygghet. Og jeg tror voksne mennesker skjønner dette og setter pris på at politiet til en viss grad er forberedt uten at vi skal dramatisere dette, sier Austad.

– Holder de grepene dere nå tar?

– Å være 100 prosent sikker i enhver sammenheng, det skal godt gjøres. Men vi har god tro på at de forsiktige grepene vi nå tar, skal kunne avdekke, forebygge eller begrense mulige hendelser. Norge er et fredelig land og det er det vi skal sikre, sier han.

Glad for skjerpet beredskap

Leder i 17. mai-komiteen i Kristiansand, Vidar Lynnæs, er glad for at politiet skjerper beredskapen og øker bemanningen på nasjonaldagen.

– Jeg synes det er godt at politiet tar dette på alvor og sørger for sikkerheten til hele byens befolkning, sier han.

– Er du redd for at politiets tilstedeværelse vil legge en demper på feiringen?

– Så lenge vi vet at sikkerheten blir ivaretatt, så tror jeg at feiringen vil gå som normalt, sier Lynnæs.