Hopp til innhold

Høyesterett avviser anken fra sjubarnsmoren: – Hun er skuffet

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken til den drapsdømte sjubarnsmoren.

Sjubarnsmor i retten - prosedyrer ankesak

Sjubarnsmora ble av rettspsykiaterne beskrevet som manipulativ, hun har lite empati og har sterke psykopatiske trekk.

Foto: Christina Cantero / NRK

Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående og kvinnen er dømt for drapet på sin egen far og ekssamboeren. Det var TV 2 som først meldte dette.

– Hun er skuffet fordi hun mener dommen er uriktig, skriver John Christian Elden, kvinnens forsvarer i en mail til NRK.

Sjubarnsmora Elisabeth Terese Aaslie er dømt til lovens strengeste straff for å ha drept sin egen far i 2002, og sin ekssamboer, som er far til to av barna hennes, i 2014.

Både i tingretten og lagmannsretten ble hun dømt til 21 års forvaring for å ha dopet ned og kvalt ekssamboeren, og for å ha forgiftet og deretter druknet sin far i badekaret hans tolv år tidligere.

Drapene er utført på en utspekulert måte, og ved bruk av planlegging, mente lagmannsretten.

Dommer Erik Holth og Anders Bahr (t.h.) leste 3. juli opp dommen mot kvinnen. Forsvarer Elden mener de var inhabile i saken.

Et massivt bevisbilde

Men Aaslie har hele tiden hevdet sin uskyld, og byttet ut forsvarer Olav Sylte etter at hun ble dømt for andre gang. John Christian Elden overtok, og anket dommen til Høyesterett.

Ankeutvalgets tre dommere skulle avgjøre om anken helt eller delvis skulle fremmes for den øverste domstolen.

De har onsdag ettermiddag avvist anken og dommen fra Lagmannsretten blir stående.

I avgjørelsen skriver de: «Samlet sett fremstår bevisførselen rundt dekkoperasjonen som støttemomenter i et ellers massivt bevisbilde». De mener heller ikke at dekkagenten, alså politikvinnnen som gikk undercover, har fremprovosert den straffbare handlingen.

Sjubarnsmoras forsvarer John Christian Elden skriver følgende i en kommentar til NRK:

– Høyesterett ga en lengre og begrunnet ankenektelse. De ville ikke senke terskelen for inhabilitet, og de mente at siden forsvarer for ting- og lagmannsrett aksepterte bruk av undercoverbevis, måtte siktede anses å ha gitt informert samtykke til dette. Det kan da ikke brukes som ankegrunn ut over en generell prøving om rettergangen under ett er ansett rettferdig, og det mente Høyesterett at den var, skriver Elden.

Advokat John Christian Elden

John Christian Elden forsvarer sjubarnsmora.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Inhabilitet og undercoveragent

Elden begrunnet anken med det han mener er saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Han hevder de to av lagdommerne, Erik Holth og Anders Bahr, var inhabile fordi de tidligere hadde vært involvert i fengslingssaker mot Aaslie etter at hun ble pågrepet i 2017.

I tillegg mener han at politiets bruk av en undercoveragent er tvilsom, og at det mangler rettspraksis på området.

Mener drapene var planlagt

Påtalemyndigheten mener sjubarnsmora har planlagt begge drapene god tid i forveien. Det gikk tolv år mellom dødsfallene, men aktoratet mente metoden er den samme.

Tiltalte har helt siden pågripelsen hevdet at hun er uskyldig. Hun har nektet å forklare seg for politiet, og ville heller ikke vitne i den første rettssaken. I ankesaken valgte hun å forklare seg, og sa da at mye av det hun hadde fortalt politiet var løgn.

Her forsøker 44-åringen å ta ut penger på ekssamboerens bankkort like etter at hun skal ha tatt livet av han på hotellrommet.

NRKs rettskommentator Hallgeir Oftedal mener det nå er satt sluttstrek i en sak som har savnet sidestykke i norsk rettshistorie.

– Saken har vært helt eksepsjonell. Både ved bruk av politimetode, at en forsvarer er skiftet ut og at den tiltalte ikke ville forklare seg i Tingretten, sier Oftedal.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %