Hopp til innhold

Har blitt brukt som nødboliger i flere år: – Det er noe av det verste jeg har sett

De fire konteinerboligene på knapt 15 kvadratmeter vekker oppsikt. – Hele dette området har gått under radaren i flere år.

Innerst i en blindvei et par kilometer utenfor Arendal sentrum ligger det fire nødboliger. Eller miniboliger, som de også blir kalt.

Her har personer i nød bodd på midlertidig basis de siste ti årene. Mange har problemer med rus eller psykisk sykdom.

NRK har den siste tiden skrevet om hva slags botilbud denne gruppen får.

Lokalpolitiker Inger Brokka de Ruiter (SV) mener nødboligene er en skam.

Hun reagerer både på standarden og på beliggenheten.

– Hele dette området har gått under radaren i flere år. Det har blitt en getto.

nødboliger i torbjønsbu

En miljøvaktmester fra Nav har daglige tilsyn ved nødboligene.

Foto: Christina Cantero / NRK

Et glemt område

Politikeren får støtte fra det nasjonale kompetansesenteret for rus og psykiske lidelser (NKROP).

NRK har vist leder Lars Lien bilder fra boligene.

– Det er noe av det verste jeg har sett. Bor det folk der?

Lien er også lege med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri.

Han sier tilstanden på boligene ser «helt forferdelig ut» og reagerer særlig på at personer med rusproblemer blir plassert der.

– Vi glemmer at de er syke mennesker som trenger god og kvalifisert hjelp, omsorg, verdighet og å oppleve at de blir møtt på egne behov.

Se tilsvar fra Arendal kommune nederst i saken.

Inger Brokka de Ruiter

SV-politiker Inger Brokka de Ruiter er leder for helsekomiteen i bystyret i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Får vondt i magen

Lokalpolitiker de Ruiter har i flere år engasjert seg for å bedre forholdene for personer med problemer knyttet til rus. Særlig i Torbjørnsbu, der de fire nødboligene ligger.

– Sårbare mennesker trenger omgivelser som signaliserer at man bryr seg, sier hun.

I samme område ligger det også et bofellesskap for mennesker med rusproblemer. I tillegg bygges fire nye forsterkede boliger kun et steinkast unna.

torbjørnsbu gård

Nødboligene ligger på andre siden av veien fra Torbjørnsbu gård (t.v.), som tidligere var nattehjem. I dag står det tomt. I enden av veien kan man se de forsterkede boligene som er under utbygging.

Foto: Christina Cantero / NRK

De Ruiter mener det er problematisk at disse botilbudene samles på ett sted.

– Det foregår en segregering av innbyggerne i Arendal. Jeg får vondt i magen av å tenke på det.

nødbolig1

Boligene er utstyrt med en seng, nattbord, kjøkkenkrok og baderom.

Foto: Christina Cantero / NRK

– De er sjelden velkomne

I 2014 gjorde NRK en kartlegging der det kom fram at åtte av ti kommuner slet med å finne bolig til personer med rus og psykisk sykdom.

Tidligere i høst fikk Vennesla kommune kritikk etter at de plasserte såkalte ROP-boliger midt i et byggefelt.

De Ruiter i Arendal sier hun har forståelse for at det kan være vanskelig å bosette personer med rusproblemer.

– De er sjelden velkommen noe sted og særlig i nabolag. Vi har nok sluppet unna mange av de diskusjonene nettopp fordi det har blitt «gettofisert» i Torbjørnsbu, sier hun.

– Men det er ingen unnskyldning.

Det er vanskelig å finne passende beliggenhet for boliger til personer med rusproblemer, sier Nav-lederen i Arendal Geir Svendsen.

– Det har vært diskutert både faglig og politisk om konsentrasjonen på Torbjørnsbu er for stor. Bystyret har ønsket en sak rundt videre utbygging av forsterkede boliger med tanke på beliggenhet. Den vil være klar på nyåret.

nødboliger arendal kommune

Konteinerne, som ligger like ved et industriområde i Torbjørnsbu i Arendal, har fungert som nødboliger de siste ti årene.

Foto: Christina Cantero / NRK

Mener beliggenheten er god

Det finnes ingen regler for hvilken standard et midlertidig botilbud skal ha, eller hvor lenge noen kan bo der.

En veileder fra 2003 sier at det bør stilles krav til kjøkkenkrok, klesvask og mulighet for besøk. Beboere skal også ha rett til privatliv.

Arendal er en av kommunene som følger denne veilederen.

Rådmannen mener standarden i Torbjørnsbu er god nok for nødboliger.

– Den må vurderes i forhold til hva de er, nemlig nødbolig for kort opphold i påvente av en annen og bedre løsning, sier rådmann Harald Danielsen.

Han understreker at de er opptatt av at oppholdet i nødboligene skal vare kortest mulig.

– Det jobbes aktivt med å bistå bruker til å skaffe bolig på det private markedet, samtidig som det søkes kommunal bolig ved behov.

Skal behandles politisk

Rådmannen i Arendal mener naboskapet mellom kommunens bofellesskap for personer med rusproblemer og nødboligene så langt ikke har skapt alvorlige utfordringer.

– Løsningen er derfor akseptabel, sier Danielsen.

Atle Svendal (Ap) ledet helsekomiteen i Arendal i forrige periode. Han sier det er de forsterkede boligene, som nå bygges vis-à-vis nødboligene, som topper debatten rundt Torbjørnsbu.

– Diskusjonen om en gettoisering har begynt. Den må vi ta, sier Svendal.

Situasjonen i Torbjørnsbu skal behandles av politikerne i Arendal senere denne måneden.

Har du en historie du vil dele?

Eller tips til noe annet vi bør skrive om? Da vil jeg gjerne høre om det :-)

Tidligere har jeg skrevet om hvorfor de krangler så mye i en av Norges rikeste kommuner, unge i utenforskap og om hvorfor vi tester personlighetene våre.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,31 kr
Dyrest kl. 08 1,56 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %