NRK Meny
Normal

God bilsikkerhet fører til mindre bulking

Stadig mer sikkerhetsutstyr på nye biler fører til færre lakk- og karosseriskader. Det betyr mindre å gjøre for enkelte verksteder.

Bedre sikkerhet på biler fører til mindre å gjøre for bilverkstedene

Daglig leder i Agder Bilskade har nedbemannet etter færre karosseriskader på grunn sensorer som hindrer bilen i å kjøre i andre biler.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Nyere biler har så mange sensorer og kameraer at antall skader er kraftig redusert. Det har ført til at omsetningen ved Agder Bilskade har gått ned, sier daglig leder Thor Øystein Olsen.

– Du kan bare trykke på en knapp så parkerer bilen for deg. Kommer du for nærme bilen foran, så bremser bilen på grunn av sensorer. Mange sånne nye tekniske detaljer gjør at det blir færre og færre skader, sier Olsen.

Omsetningssvikt

Olsen bekrefter at alt sikkerhetsutstyret på nyere biler har ført til oppsigelser i Agder Bilskade. To personer har mistet jobben.

– Ja, vi har merket det de to til tre siste årene. Det har blitt mye mindre å gjøre og vi har måttet gå ned på bemanningen hos oss, sier Olsen.

Ikke nok med bare småbulking

Thor Øystein Olsen i Agder Bilskade har litt å gjøre, men småbulking er ikke nok for verkstedet.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Færre skader i landet

Norges Bilbransjeforbund bekrefter at skadefrekvensen ikke bare går ned i Kristiansand. Det samme skjer på landsbasis.

– Bilene i dag er utstyrt med systemer som gjør at bilene i mindre grad blir utsatt for skader, sier fagsjef Tor-Sigurd Simonsen i Norges Bilbransjeforbund.

Fagsjefen i Norges Bilbransjeforbund mener at flere kameraer, flere sensorer og andre tekniske duppeditter i nyere biler, også fører til færre reparasjonstimer på verkstedet.

– Hver enkelt skadereparasjon generere mindre reparasjonstimer. Noe kan nok tilsi nye sikkerhetssystemer. Riktignok blir bilen utsatt for en kollisjon, men skadene blir begrenset, forteller Simonsen.

Ikke nok med karosseriskader

Daglig leder Thor Øystein Olsen i Agder Bilskade sier det fortsatt er mange småskader. Men småskader fra kjøpesentre og parkeringsplasser er ikke nok for å overleve.

– Vi prøver å finne andre bein å stå på, ved å drive med industrilakkering. Folk kan komme med hva som helst når det gjelder lakkering, for eksempel båter, forteller Olsen i Agder Bilskade.