Hopp til innhold

Bilbranner for to milliarder: – Vask motoren, så unngår du dette

Det brenner ti biler hver eneste dag i Norge. Dårlig motorvask blir pekt på som hovedårsak. Det jobbes for å bremse økningen i antall bilbranner.

Bilbrann

3.522 biler brant i Norge i 2014. Forsikringsselskapene måtte betale ut nesten 240 millioner kroner, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge (FNO). Utbetalingene har økt jevnt siden 2003, da de lå på snaut 150 millioner kroner.

Både forsikringsselskapene og bilbransjen mener det er for mange branner, som både er kostbare og utsetter folk for fare. Derfor jobbes det med å få ned antall branner.

Et felles råd er; vask bilen oftere.

– Vask motoren

For dårlig renhold peker seg ut som en viktig årsak til brannene. Det sier teknisk direktør Vidar Brunstad i If Skadeforsikring.

– Vi ser en klar til trend der folk glemmer både renhold og service på nye biler. Vi anbefaler sterkt å følge serviceprogrammet for bilen, samt sørge for å ta motorvask jevnlig, sier Brunstad.

Vidar Brustad

– Det er så mye elektronikk i en moderne bil, at kravet til renhold er veldig høyt, sier teknisk direktør Vidar Brustad i If.

Foto: If Skadeforsikring

Det er mange forhold som kan medføre brann. Noe skyldes at mus gnager i stykker ledninger, noe skyldes feil ved bilen, men mange av brannene er vanskelig å forklare. Helt sentralt i dette er all elektronikken i moderne biler.

– Dårlig vedlikehold og feil med komponenter er hovedårsaken til brannene, sier Brunstad og peker på kombinasjonen av at slurv med vedlikehold og renhold kan føre til feil i de elektriske komponentene, som kan kortslutte slik at det tar fyr i det elektriske anlegget.

– Motorvask er ikke så utbredt som det var før. I tillegg brukes det nå mer veisalt. Det kan være en medvirkende årsak, i og med at salt er strømførende. Det legger seg saltlake på ledningsnettet, forklarer Brunstad.

Renhold og vedlikehold er utrolig viktig på en moderne bil.

Vidar Brustad / If Skadeforsikring

Motoren er mer pakket inne på nye biler, og derfor er det også vanskelig å se begynnende skader på ledninger og koblinger med dårlig kontakt. Brunstad sammenligner med gamle TV-er, der det la seg støv inni, som var viktig å støvsuge for å unngå brann.

En annen utfordring med dagens biler, er at mange av dem har elektriske løsninger for at kupeen skal bli fort varm.

– Motoren avgir ikke samme varme som før. Varmeelementer med dårlig kontakt kan føre til brann, sier Brunstad.

Jan Ivar Engebretsen

NAFs Jan Ivar Engebretsen

Foto: NAF

Han får støtte for anbefalingen om mer motorvask av brannvesenet, NAF, Motorførernes Avholdsforbund, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening.

– Bileiere oppfordres til jevnlig å ta et overblikk i motorrommet for tidlig å kunne forebygge en bilbrann. Hvis en ser et område som ser ut som det er svetting eller en liten lekkasje av et flytende stoff, bør en raskt få stadfestet hva dette er. Dette kan være en indikator på brannfare, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Eksplosive branner

Bilbranner kan være både voldsomme og eksplosive. Det fikk en kvinne i Arendal erfare før jul i fjor. Totalt uten forvarsel tok bilen fyr under kjøring. Hun svingte inn på en busslomme, hoppet ut og fikk to barn ut av bilen.

Jørn Roger Olsen

Utrykningsleder Jørn Roger Olsen er imponert over kvinnen som reddet seg selv og to barn ut av en brennende bil. – De stilte seg på god avstand og gjorde alt riktig, sier han.

Foto: Privat

– Hun handlet raskt og riktig. Det var veldig godt gjort av henne. Det er imponerende at de rakk det, sier Jørn Roger Olsen som var utrykningsleder på denne slukkingen.

Han konstaterer at det var en voldsom brann:

– Det var full overtenning, og det skjedde veldig raskt.

Østre Agder brannvesen har kort vei til stedet, men bilen var fullstendig overtent da de ankom få minutter etter at de ble varslet av kvinnen.

Det kom flere eksplosjoner med høye smell, som fikk erfarne brannfolk til å rygge unna (se video øverst på siden). Bilvinduene knuste i brannen, og bilen ble totalt utbrent. Olsen forklarer at smellene også kan skyldes dekk som ekspolderer. På sine 20 år har han aldri opplevd at drivstofftanken eksploderer, slik de ofte gjøre på film.

Det er viktig å holde seg på avstand på grunn av svært giftig røyk.

Brannmann Jørn Roger Olsen

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Kristiansandsregionen brann og redning rykket i fjor ut på 38 bilbranner. Det har økt jevnt de siste årene.

– Forskjellen på bilbranner nå og før er at ting går hurtigere. Brannene blir mer voldsomme enn tidligere, og det skjer oftere under kjøring, sier brannsjef Jan Røilid.

Han mener bilbransjen og forsikringsselskapene har et ansvar for å gå inn i problematikken og sammen se på hva som kan være årsak, og finne eventuelle løsninger som gir reduksjon i brannene.

Utbrente biler:

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Enorme summer

  • Siden 2003 har det brent 38.381 biler i Norge.
  • Siden 2003 har forsikringsselskapene utbetalt 2.168.600.000 kroner etter bilbranner.

(Se hele statistikken fra FNO nederst på siden. )

Statistikken inkluderer alt fra små ulmebranner og smelting av ledninger til full overtenning. Noe av det kan være svindel og annen kriminalitet. Omfanget av bilbranner har økt jevnt for disse årene, men går også mye opp og ned fra et år til et annet. Det høyeste tallet til nå var i 2011, da 3.890 biler brant. 2014 ender på en tredjeplass.

Norges Bilbransjeforbund mener det blir feil å konkludere med at antall bilbranner øker, uten å ta hensyn til at det samtidig blir flere biler.

Egil Steinsland

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund.

Foto: NBF
FNO grafikk bilbranner

Denne fremstillingen fra FNO viser at bilbranner utgjør en relativt liten andel av alle skadene som årlig er på biler.

Foto: Skjermbilde

– Ser vi brannene i sammenheng med den store økningen i antall biler er det en nedgang i antall branner siden 2003. Det er selvsagt gledelig, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland og understreker:

– Samtidig er en brann en brann for mye. Det er viktig med godt vedlikehold. En sjekk hos et verksted kan være god forebygging. Å holde motorrommet rent er også viktig.

Salget av nybiler har økt betydelig siste ti år. I 2005 var det 109.000 registrerte nye biler. I 2014 var det nesten 40 prosent flere med 144.000 solgte nye biler, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– 3.500 branner på et år er for mange, men samtidig er det bare litt over en promille av bilparken i Norge, påpeker teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Han peker videre på at utbetalingen på 220 millioner kroner i fjor, gir en gjennomsnittlig kostnad på drøyt 60.000 kroner.

– Det gjenspeiler at det langt ifra er snakk om bare «komplette» branner, men må være en svært stor andel mindre tilfeller av kun røykutvikling. Kostnaden for en fullstendig utbrent bil vil fort være på flere hundre tusen, sier Lillemork.

Han understreker at dette ikke må være en bortforklaring eller sovepute for ikke å se nærmere på årsakene til at det brenner i bilene. Han sier at problemet ikke må bagatelliseres, men peker også på at økte utbetalinger kan henge sammen med både større bilpark og at reparasjoner er blitt dyrere som følge av at bilene har mer utstyr enn for ti år siden.

Jobber for å redusere brannene

Det er bred enighet hos forsikringsselskapene, bilbransjen og bilistenes organisasjoner om at det nødvendig å redusere de antall bilbranner.

– Økningen er bekymringsfull med tanke på potensielle alvorlige personskader og trafikksikkerheten generelt, sier fungerende generalsekretær i Motorførernes Avholdsforbund (MA), Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i Motorførernes Avholdsforbund (MA).

Foto: Motorførernes Avholdsforbund

Hun sier videre at det er viktig at så mange bilbranner som mulig etterforskes, og at det er i alles interesse at bilene blir mer brannsikre.

– Også er det viktig at resultat av etterforskning analyseres og bringes videre. Kanskje burde det innføres krav om mer motstandsdyktige koblinger og karosserigjennomføringer på det elektriske nettet i biler, eller krav om en eller annen form for overspennings- eller overforbruksvern som automatisk stopper tilførselen av drivstoff, sier Fjellvang Kristoffersen.

– Produsenter, verksteder og bileier må ha fokus på brannsikkerhet med kjøretøyet. En bilbrann er noe enhver har store problemer med å slokke når den først har startet, sier Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Forsikringsselskapene etterforsker selv for å finne årsaken til brannene. De setter inn tekniske eksperter som undersøker bilene, for å avdekke feil som kan spores til måten bilene er konstruert på. Dette meldes tilbake til bilfabrikanten, for å få rettet opp i detaljer som kan utløse branner. Det er flere bilbranner i Norge som har ført til slike forbedringer.

Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening

– Nyere biler har vesentlig mer elektriske systemer enn tidligere. Det er derfor svært viktig at bilen blir riktig vedlikeholdt og jevnlig rengjort, inklusive motorvask, sier teknisk direktør Tore Lillemork. Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Bilprodusentene har alltid noe å gå på for å sikre bedre, sier Brunstad i If, men minner om sitt hovedbudskap rettet mot bilens eier:

– Jeg tror mer av årsaken ligger i at kundene bør gjøre normalt vedlikehold.

Bilimportørenes Landsforening sier det pågår et løpende arbeid vis-à-vis fabrikkene for å finne årsakene.

– I tillegg vil vi intensivere dialogen med forsikringsselskapene.

– Hvilke konsekvenser får de mange brannene for bransjen?

– Vi må gjøre mer for å kartlegge årsaker, formidle dette til bilprodusentene og redusere omfanget ved blant annet å informere kundene bedre om vedlikehold og renhold, sier teknisk direktør Tore Lillemork.

– Forebygging av bilbranner ligger til bilprodusentene. I tillegg til det som handler om bileierens eget vedlikehold av egen bil, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hun påpeker at det er forholdsvis sjelden at folk skades i bilbrann, med mindre det er en trafikkulykke som utvikler seg til en brann, eller brann i en tunnel.

Antall bilbranner siden 2003. Kilde: FNO.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3113

2673

2324

3012

2967

3256

3476

3566

3890

3192

3390

3522

Utbetalt erstatning. Beløp i millioner kroner.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

149.5

116.2

124.7

153.6

154.2

191.7

201.3

207.7

207.1

203.5

220.3

238.8