Hopp til innhold

– Kvinner blir kanskje dømt mildere enn menn

115 personer soner en forvaringsdom i Norge, men bare fire av disse er kvinner.

Olav Sylte og tiltalte

RISIKERER FORVARING: Den 43 år gamle sjubarnsmoren fra Kristiansand er tiltalt for to overlagte drap. Påtalemyndigheten ber om at hun straffes med 21 års forvaring, mens forsvareren ber om at hun frifinnes.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I forrige uke la påtalemyndigheten ned påstand om at den drapstiltalte sjubarnsmoren fra Kristiansand blir dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. 43-åringens forsvarer ber om at hun frifinnes.

Dersom sjubarnsmoren blir dømt til forvaring, blir hun altså den femte kvinnen i Norge, som soner lovens strengeste straff.

Tolv kvinner har blitt dømt til forvaring siden 2002. I dag er det fire kvinner og 111 menn, som soner en slik straff.

– Menn er mer kriminelle enn kvinner

Det er som oftest ved voldshandlinger at en lovbryter blir dømt til forvaring.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel er ikke overrasket over at kvinner utgjør en såpass liten del av statistikken.

– Jeg synes det avspeiler kjønnsfordelingen på voldshandlinger. Det er mange færre kvinner enn menn som begår alvorlige voldshandlinger, påpeker hun.

Hvorfor er det et såpass stort gap mellom kvinner og menn?

– Det er jo et stort spørsmål om hvorfor kvinner ikke er like kriminelle som menn. Noen hevder at man aksepterer straffbare handlinger fra kvinner i større grad enn straffbare handlinger fra menn. Vi ser at kvinner sjelden blir dømt for vold. Jeg tror det er sjelden at alvorlig vold blir begått av kvinner, sier rettspsykiateren.

Randi Rosenqvist

SPESIALIST: Randi Rosenqvist jobber som rettspsykiater ved Ila fengsel og spesialist innenfor fengselspsykiatri.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Kvinner blir kanskje dømt mildere enn menn

For mer enn halvparten av de forvaringsdømte i Norge ligger seksualforbrytelser til grunn. Drap og grov kroppskrenkelse er andre lovbrudd som kan føre til forvaring.

Til enhver tid er det i overkant av 200 kvinner som sitter fengslet i Norge.

Det utgjør rundt seks prosent av antall innsatte, ifølge forskningsleder Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

– Det følger en teori om at kvinner kanskje oftere blir dømt mildere enn menn, forklarer forskeren.

Noe av grunnen er at kvinner kanskje oftere enn menn blir dømt under formildende omstendigheter, mener hun.

– Det kan være at kvinnen som er tiltalt kan ha vært utsatt for misbruk, voldtekt eller prostitusjon. Det kan gjøre at retten prøver å hjelpe ved å idømme alternative fengselsstraffer, sier Johnsen.

– Det finnes formildende omstendigheter for menn også, men for kvinner ligger det ofte veldig tydelig, understreker hun.

Berit Johnsen, KRUS

ULIKE LOVBRUDD: Mer enn halvparten som blir dømt til forvaring har begått seksualforbrytelser, ifølge forsker Berit Johnsen ved KRUS.

Foto: Sturlason / Fotograf Sturlason

Økning i forvaringsdommer

Fra 2016 til 2018 har det har vært en relativ stor økning i det gjennomsnittlige antall innsatte som soner forvaring, men fordelingen mellom menn og kvinner er stabil.

Det forteller Espen Bille Michaelsen, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet.

I 2014 var det 86 forvaringsdømte i norske fengsler og av disse var det én prosent kvinner.

Fem år senere har antallet økt til mer enn 100 forvaringsdømte i Norge og rundt fire prosent kvinner.

Norsk dokumentar fra 2018. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. De får ikke psykiatrisk behandling og blir bare sykere og farligere. Dette er de glemte fangene.

Norsk dokumentar fra 2018. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. De får ikke psykiatrisk behandling og blir bare sykere og farligere. Dette er de glemte fangene.