Evje og Hornnes får rådhuset

Evje får rådhuset med sentraladministrasjonen i en ny Indre Agder kommune.

Formannskapet i Evje og Hornnes

Politikerne fra tre kommuner er samlet til felles formannskapsmøte for å diskutere fordeling av funksjoner ved en sammenslåing.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er nå vår plan A. Dette er en god plan, det er gjort et godt stykke arbeid, sier ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad.

Formannskapene i Evje og Hornnes, Bygland og Åseral kommuner er mandag samlet for å diskutere en framtidig Indre Agder kommune.

Oddmund Ljosland

Oddmund Ljosland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Leiv Rygg

Leiv Rygg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Politikerne blir presentert for en modell for fordeling av funksjoner og arbeidsplasser hvis de slås sammen.

– De viser raushet

Den nye kommunen skal ha en desentralisert struktur når deg gjelder skoler, barnehager og institusjoner. Men de «frie», ikke stedbundne stillingene skal fordeles.

Det er snakk om 86 stillinger som skal reduseres eller effektiviseres med 23 prosent til 65 stillinger.

Åseral får 40 prosent av stillingene, Evje og Hornnes 32,5 prosent og Bygland 27,5 prosent, ifølge modellen. I forhold til folketallet er det Åseral som kommer best ut av denne fordelingen.

– Evje og Hornnes viser virkelig raushet. Det er bra, men også nødvendig, sier ordfører Leiv Rygg (Sp) i Bygland.

– Såpass som dette bør Evje og Hornnes kunne hive inn når en får sentraladministrasjonen, sier ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (Sp).

De tre kommunene Åseral, Bygland og Evje og Hornnes vurderer å slå seg sammen til én kommune, og kalle seg Indre Agder kommune. En skisse for sammenslåingen er allerede klar.

Jobbgaranti

Evje og Hornnes har i dag 3567 innbyggere, Bygland 1189 og Åseral 925. Totalt får kommunen 5681 innbyggere.

Formannskapene diskuterer i dag denne modellen. I neste omgang skal kommunestyrene drøfte forslaget, og ta stilling til om de tre kommunene skal gå sammen om et hovedprosjekt.

Det er meningen at de ansatte i de tre kommunene skal gis jobbgaranti.

Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad er ordfører i Evje og Hornnes.

Foto: Svein Sundsdal / NRK