Dikterstua mer forfallen enn ventet

Råtne gulvbjelker er skiftet, taket er renovert og en vegg måtte gjenoppbygges. Hamsuns dikterstue på Nørholm i Grimstad har forfalt mer enn ventet.

Forfall i Hamsuns dikterstue på Nørholm i Grimstad

Råtne bjelker var noe av det som ble avdekket da arbeidene med restaurering av dikterstua begynte.

Et omfattende restaurerings- og bevaringsarbeid er satt i gang for å redde den berømte dikterstua, i skogkanten et stykke fra hovedbygningene på Nørholm.

Avdramatiserer

Bak planene står Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevarelse. Prosjektleder Hans Olaf Aanonsen avdramatiserer det bygningsmessige forfallet.

Råteskader i veggen på dikterstua

Tydelige råteskader kom til syne under veggpanelene da arbeidene begynte.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er ingen dramatikk i det bygningsmessige, for vi er vant til å reparere, nesten uten at en kan se at vi har vært der, forsikrer Aanonsen.

Han påpeker at alle råtne planker og stokker var skjult før arbeidet begynte. Først da panelbordene ble fjernet, kom råteskadene til syne.

Nå erstattes alt det ødelagte med tilsvarende materialer i originale dimensjoner.

Råtten bjelke

En av flere gulvbjelker med klare tegn på forråtnelse.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er bare visse partier vi snakker om, en tredel av golvet og den ene gavlveggen, sier han.

Budsjettsprekk på 200 000

Han er litt mer bekymret for budsjettet, selv om han tror også det vil bli løst. Rundt 200.000,- mer enn budsjettert er den foreløpige antakelsen.

– Vi får en grundig rapport med kalkyle fra byggmesteren som vi sender til Aust-Agder fylkeskommune, sier han.

Klar melding i Hamsuns dikterstue

Tydelig melding til besøkende i dikterstua på Nørholm.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Ved seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune sier rådgiver Eivind Dalseg at søknaden om ekstra midler vil bli behandlet på lik linje med andre.

Men han poengterer at dikterstua har nasjonal verdi.

– Målet er å sikre bygningen og sporene etter Hamsuns dikterskap, sier han.

Boksamlingen konserveres

Selve samlingen av Hamsuns bøker blir nå foreløpig lagret på Næs Jernverksmuseum. Senere må de trolig konserveres.

Hans Olaf Aanonsen

Hans Olaf Aanonsen er arkitekt og prosjektleder for istandsettingen av dikterstua.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Vi regner med at minimumstiltak i forhold til bøkene blir å la de gå gjennom en fryseperiode, slik man gjør med gamle dokumenter, forteller Aanonsen.

Det vil si at en fryser ned bøkene i en periode for å stanse forringelsesprosessen.

– Vårt mål er å stoppe forfallet, reparere bygningene uten at en kan se at vi har vært der, poengterer Aanonsen.

– Målet er også at dette fortsatt kan være Hamsuns boksamling og skrivestue i 50–100 år, og at hans ånd, som man fornemmer i rommet, fortsatt er der.

Hamsuns dikterstue renoveres

Knut Hamsuns dikterstue ser fin ut på overflaten, men panelbordene skjulte store råteskader.

Foto: Pål Tegnander / NRK