Nørholm får drahjelp fra Harberg

Leder av kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg (H) vil be regjeringen om penger til vedlikehold av Knut Hamsuns eiendom gjennom 34 år, Nørholm i Grimstad.

Harberg vil gi Nørholm drahjelp

Leder av Stortingets kulturkomité, Svein Harberg (H), ønsker seg en dialog med eierne av Nørholm dersom det offentlige skal bidra med midler til vedlikehold.

Foto: Kleiberg/Sundsdal / NRK

– Når jeg hører at de sliter litt, må vi ta det på alvor. Det vil jeg ta opp med den rette statsråden, og se hvordan vi kan sikre at de får litt hjelp til oppgraderingen, sier Høyre-politikeren.

Søndag ble det kjent at eierne, ved Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevarelse, har søkt Kulturdepartementet om 1,6 millioner kroner til å rehabilitere bygningen og foreta en faglig konservering av boksamlingen med over 6 000 bøker.

En tilstandsrapport har konkludert med at det er behov for vedlikehold som legatet ikke har midler til.

– Vi synes det er naturlig at det offentlige bidrar til å sikre dette som på mange måter kan betraktes som et kulturminne, sier leder av legatstyret, Terje Bodin Larsen.

Knut Hamsun i sin dikterstue på Nørholm i 1929

Knut Hamsun i dikterstuen på Nørholm, 1929. Boksamlingen på Nørholm har flere enn 6 000 bøker som trenger faglig konservering, ifølge legatets søknad.

Foto: Eier: Nasjonalbiblioteket
Forfatter Knut Hamsun

Knut Hamsuns forfatterskap er fortsatt svært aktuelt, mer enn 60 år etter hans død.

Foto: HO / AFP

Svein Harberg, som har vært ordfører i Grimstad før han ble innvalgt på Stortinget, synes det er leit å høre at Nørholm forfaller.

– Jeg må si at det har vært en fornøyelse å se hvor velstelt og fin Nørholm alltid har vært de gangene jeg har kjørt forbi der, sier han.

God kontakt med begge statsråder

Selv om søknaden fra legatet har gått til Kulturdepartementet, er det en mulighet for at Miljødepartementet er rette adresse, ifølge Harberg.

– Kulturminnevern ligger hos Miljødepartementet, men jeg har god kontakt med begge statsrådene, så det håper jeg vi skal få til, sier han.

I dag er Nørholm stengt for publikum. Noen vil mene at dersom Nørholm skal få midler, så må den også åpnes opp for allmenheten.

– Er det en naturlig tanke?

– Nå skal vi tenke i to faser her, svarer Harberg.

– Først må det gjøres noen grep for å ta vare på de flotte bygningene, både dikterstuen og boligen.

Og hvis en skal lage noe langsiktig - noe vi nok bør - synes jeg det er spennende å tenke gjennom hvordan vi også kan bruke dette stedet for å fortelle historien om en fantastisk dikter, men også med en del av historien som forteller mye om en tid tilbake som ikke skal glemme og som vi skal ta med oss, påpeker han.

Vil diskutere publikums tilgang

Han peker videre på at familiens behov for å holde stedet for seg selv, har blitt respektert.

– Det var jeg klar på også som ordfører i Grimstad, sier han.

– Den gang kunne de holde det gående med legatet som nå ikke strekker til lenger. Da håper jeg at det er åpning for en samtale om hvordan vi skal gjøre det fremover.

Nørholm sammenlignes ofte med Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Harald Sæveruds Siljustøl og Edvard Griegs Troldhaugen. Harberg mener at også Nørholm fortjener å bli nevnt i de sammenhengene.

– Dette synes jeg vi skal legge mye ressurser i, å få en god dialog omkring hvordan vi kan sikre dikterstuen og boksamlingen, sier han.

– Aller helst i kombinasjon med at også en historie kan fortelles til publikum omkring det, sier leder av kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg fra Høyre.

Nørholm. Knut Hamsun sitt hjem utenfor Grimstad.

Nørholm har vært i Hamsunfamiliens eie siden 1918. I dag er eiendommen stengt for publikum. Nå ber Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevarelse om penger fra det offentlige til vedlikehold mot forfallet.

Foto: Thorberg, Erik / Scanpix