NRK Meny
Normal

Ny rapport: - Vennesla er godt egnet for et nytt storfengsel

Konsulentselskapet Rambøl mener området Stølen i Vennesla er godt egnet for et nytt storfengsel i landsdelen. Det er Vennesla kommune selv som har bestilt rapporten fra selskapet.

Kart fengsel Vennesla

Her anbefaler konsulentselskapet Rambøl at et eventuelt storfengsel bør ligge dersom det skal bygges i Vennesla.

Foto: Kart: Vennesla kommune

Konsulentselskapet mener Vennesla kommune har klare fordeler på grunn av sin nærhet til de områdene på Agder hvor det bor mange mennesker.

Kommunen har også god tilgang på arbeidskraft i forhold til å bemanne de arbeidsplassene som et nytt storfengsel vil gi.

«Denne analysen har vist at det på Stølen er arealer som både er store nok og som er godt egnet for et nytt fengsel på Agder. De samfunnsøkonomiske virkninger av plassering av nytt fengsel på Stølen er gunstig med hensyn til nærhet til befolkningssentra, kommunikasjon og ikke minst nærhet til kompetanse», heter det i konklusjonen i rapporten.

350 årsverk

Det er foreløpig ikke fattet et formelt politisk vedtak om at det skal bygges et nytt storfengsel på Sørlandet, men det er positive signaler om at dette vil komme i nær fremtid.

Mange kommuner på Sørlandet har kastet seg inn i kampen for å få det nye storfengselet lagt til sin kommune.

Ifølge rapporten vil et nytt fengsel på Agder få et romprogram tilpasset 250 soningsplasser og totalt 350 årsverk herav 290 i selve fengselet.

Flere fordeler med Vennesla

Vennesla kommune har bestilt konsulentrapporten som har vurdert en eventuell beliggenhet i Vennesla.

Nå foreligger rapporten som peker på en rekke fordeler ved Vennesla som fengselskommune.

Rapporten mener Vennesla er godt egnet sett i forhold til transport av varetektsfanger. I dag må mange varetektsfanger transporteres ut av distriktet.

Også når det gjelder rehabilitering fremheves en beliggenhet i Vennesla.

«Rehabilitering er arbeidet med tilbakeføring av den dømte til samfunnet utenfor fengselet. I denne perioden får de trening og informasjon om overgang til sivilt liv. Nærhet til familie og sosialt nettverk er avgjørende i denne fasen. Lokalisering av nytt fengsel så nær de store befolkningskonsentrasjonene er derfor gunstig», heter det i rapporten.

Fengselsvesenet er avhengig av nærhet til offentlige kontorer, sykehus, legevakt og NAV. Disse er viktige ressurser for ethvert fengsel og må tas hensyn til ved lokalisering av nytt fengsel, hevder konsulentene i Rambøl.

Dagens fengsler på Agder er spredt og ligger i Kristiansand og Arendal, med underavdelinger i Evje og Hornnes og Fyresdal i Telemark.

To alternativer på Stølen

Stølen ligger i Vennesla kommune cirka 16 km fra Vennesla sentrum og cirka 18 km fra Kristiansand sentrum.

Beliggenheten er på toppen av Høiekleiva og fra riksveg 9 og inn til området og tenkt tomt for et nytt fengsel, er det 1–2 km avstand, avhengig av tomtealternativ.

Konsulentrapporten fra Rambøl ser for seg to ulike tomtealternativer på Stølen i forhold til et nytt storfengsel.

Utredningen viser at tomt til nytt felles fengsel for Agder plassert på Stølen er et godt alternativ. Det er tilstrekkelig plass til en fengselstomt på cirka 150 daa, og i tillegg er det gode utvidelsesmuligheter der man enkelt kan opparbeide ytterligere 150 – 230 daa, står det i rapporten.