Kampen mot spedbarnsvold: – Vi mangler tusen jordmødre

Kripos mener helsestasjonene må styrkes for å forebygge og avdekke vold mot de minste. – Mange kommuner har ikke engang et jordmortilbud, sier Jordmorforbundet.

Jordmor Anette Øynes Messel undersøker Stine Holm Sætevik

Jordmor Anette Øynes Messel undersøker vordende trebarnsmor Stine Holm Sætevik.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Kommunene mangler i dag tusen jordmødre. Kvinner som har født, sendes hjem til et «gap» i oppfølgingen, hevder leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schelderup.

Nylig la Kripos frem en rapport om vold mot spedbarn, der 90 saker er gjennomgått.

Over halvparten av barna var fem måneder eller yngre da skaden ble avdekket. En fjerdedel av barna var to måneder eller yngre.

Hanne Charlotte Schjelderup

Leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schelderup, mener det må på plass en konkret opptrappingsplan med øremerkede midler til jordmortjenesten i kommunene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Tre av ti kvinner får besøk

I voldsrapporten pekes det på at helsestasjonene og barselomsorgen i kommunene bør styrkes, og at alle førstegangsfødende bør få hjemmebesøk fra helsestasjonen.

– Jordmødre har en viktig rolle i å gi informasjon til foreldrene, både før og etter fødsel. Politiet ofte ikke får vite om volden før det har skjedd, sier seniorrådgiver i Kripos, Heidi Fischer Bjelland.

Schelderup fortviler over det hun mener er en systematisk nedtrapping av barselomsorgen i kommunene.

– Noen kommuner har ikke engang et jordmortilbud, sier hun.

Ifølge retningslinjene fra Helsedirektoratet, bør alle som har født få hjemmebesøk av jordmor ved hjemkomst.

– Kun tre av ti kvinner får tilbud om hjemmebesøk av jordmor de første døgnene. De to første ukene er vurdert som en kritisk tid, sier Schelderup.

Helseminister Bent Høie er enig i at dette ikke har vært godt nok.

– Det har skorta på jordmorkapasiteten i kommunene, men i løpet av året vil vi ha nær doblet kapasiteten siden 2013.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er enig i at jordmordekninga har vært for dårlig i kommunene, men hevder regjeringen satser kraftig på dette feltet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Fikk ikke jordmorbesøk

Ved helsestasjonen i Grimstad undersøker jordmor Anette Øynes Messel vordende trebarnsmor Stine Holm Sætevik.

Lenge har kommunen bare hatt jordmor i 1,6 prosent stilling, og ikke hatt muligheten for hjemmebesøk hos alle kvinner.

– Jeg har ikke fått besøk av jordmor hjemme med mine to barn. Jeg tenker det er jordmor man er trygg på og som har fulgt meg opp i svangerskapet, sier Sætevik.

Men med dette barnet blir det trolig annerledes. Grimstad kommune er nemlig blant 98 kommuner som i år har fått øremerkede midler til flere jordmorstillinger. Det betyr at oppfølgingen av familier blir tettere.

– I barseltiden er man svært sårbar. Det er mangel på søvn, barnet spiser kanskje ikke som det skal. Vi kan være med og styrke foreldrene, sier Øynes Messel.

Spedbarn

Vold mot spedbarn kan forebygges ved å øke jordmorkapasiteten i kommunene, mener Jordmorforbundet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Frank May / P3472 Frank May

– 30 år før man er i mål

Jordmorforbundet mener det går for seint, og etterlyser en konkret opptrappingsplan fra regjeringen.

– Pengene må fortsatt øremerkes. Med dagens tempo vil det ta 30 år før man er i mål med jordmordekningen, hevder Hanne Charlotte Schelderup.

Helseminister Bent Høie mener regjeringen satser kraftig på dette området.

– Kommunene kan søke om penger til jordmorstillinger, og det ser vi også at de gjør. Vi satser systematisk mot vold og overgrep mot barn, ikke minst i kommunene.

Jordmor Anette Øynes Messel leser Kripos sin rapport om spedbarnsvold

Jordmor Anette Øynes Messel mener det er tankevekkende at over halvparten av barna i voldsrapporten er yngre enn fem måneder.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK