Hopp til innhold

– Kvinner er bedre ledere enn menn

Kvinner tar ofte mer risiko, involverer flere medarbeidere og gir mer rom for motforestillinger enn sine mannlige kolleger, viser forskning. Ekspert er kritisk til forskningen.

Lisa Marie Whitehead

Lisa Maire Whitehead ved UiA mener kvinner er bedre ledere enn menn.

Foto: Line Haus / NRK

Kvinner er bedre ledere enn menn, det er konklusjonen til Lisa Marie Whitehead som nå har levert en doktoravhandling om temaet ved Universitetet i Agder.

– Etter min mening er kvinner bedre ledere. De åpner oftere enn menn for flere stemmer i en bedrift.

Whitehead peker på at menn oftere velger å ta opp det som er positivt i bedriften, mens kvinner i større grad tar opp problemer og bidrar med en kritisk stemme.

– Kvinner involverer flere når de først skal selge en idé til topplederne. Jeg observerte at de i større grad snakket med flere parter i bedriften.

– For enkelt å kategorisere

Stig Berge Matthiesen

Stig Berge Matthiesen mener det er for enkelt å skille ledelse ved kjønn.

Foto: Truls Løtvedt

I avhandlingen har Whitehead analysert allerede eksisterende litteratur på feltet, samtidig som hun har gjort observasjoner i ulike bedrifter.

Stig Berge Matthiesen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon hos Handelshøyskolen BI mener det blir for enkelt å kategorisere et kjønn som bedre enn det andre.

– Før man kan generalisere rundt kjønnsforskjeller ville jeg sett på personlighetsmessige forhold. Det kan jo godt være at det heller er mengde arbeidserfaring eller personlighet som er utslagsgivende.

– Går glipp av nyskapning, vekst og innovasjon

Selv om kvinner stikker seg ut i avhandlingen, påpeker Whitehead at det ikke betyr at menn nødvendigvis er dårlige ledere, men at de kan gå glipp av visse elementer.

– Det at de ikke hører på de andre stemmene rundt seg i like stor grad som kvinner gjør, fører til at de går glipp av nyskapning, vekst og innovasjon, forteller hun.

Matthiesen mener det ikke går an å kategorisk slå fast at menn fører til mindre innovasjon.

– Det kan godt være at det er flere kvinner som er flinkere til å ivareta medarbeidere, men i forhold til innovasjon så tror jeg det blir for kategorisk å slå fast at kvinner er bedre enn menn.