Høyt fokus på flere kvinnelige ledere i politiet

Over hele landet jobbes det med å få flere kvinner i lederstillinger i politiet. Mens noen distrikt ligger godt an, er det andre som har en lengre vei å gå.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt mener det er realistisk å ha 40 prosent kvinnelige ledere innen 2022.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Det er politidistriktene Sør-Øst og Møre og Romsdal som foreløpig ligger best an når det gjelder kjønnsbalanse i lederstillinger i politiet.

Det sier avdelingsdirektør for avdeling HR og HMS i politidirektoratet, Karin Aslaksen.

– Kjønnsbalansen er for dårlig

Nederst på statistikken er Finnmark og Agder.

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, fikk krass kritikk da hennes nye ledergruppe ble presentert i januar. I tillegg til henne selv, var det bare én kvinne til i ledergruppa.

Det ønsker hun å gjøre noe med.

– Kjønnsbalansen er for dårlig. Vi vil gjerne ha flere kvinner i politiet, og har særlig fokus på å få flere kvinner i lederstillinger, sier hun.

Ble forbannet

Da stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem av justiskomiteen, Kari Henriksen (Ap), fikk vite om hvor dårlig det stod til med kvinnelige ledere i Agder politidistrikt, sa hun at hun ble forbannet. Hun mente dyktige kvinner tydeligvis var forbigått.

Nå er Henriksen glad for at dette omsider tas tak i.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener arbeidet med å få på plass flere kvinnelige ledere i politiet, må følges tett framover.

Foto: NRK

– Det er gledelig og på høy tid at politiet tar dette på alvor. Politiet skal gjenspeile samfunnet. Da må det være mangfold i staben. Situasjonen slik den har vært til nå, holder ikke.

De siste månedene har Agder politidistrikt jobbet med å få på plass flere kvinnelige ledere. På tross av at det i april og mai ble ansatt tre kvinnelige seksjonsledere, er målet langt fra nådd.

Handlingsplan

Samtlige politidistrikt jobber med å få opp kvinneandelen. Det må til for å nå målet om 40 prosent kvinner i lederstillinger innen 2022, en målsetting som er gitt av politidirektoratet.

– Vi har utarbeidet en handlingsplan med helt konkrete mål som hvert politidistrikt skal jobbe mot. Distriktene er pålagt å utarbeide en egen plan for dette, sier avdelingsdirektør i politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Karin Aslaksen, HR-direktør i POD

Avdelingsdirektør i politidirektoratet, Karin Aslaksen, mener at god kjønnsbalanse er viktig for å løse politiets samfunnsoppdrag.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Hun sier at det i forbindelse med den pågående politireformen, rekrutteres folk til nye lederstillinger over hele landet. De siste målingene om antall kvinner, skal ifølge Aslaksen være oppløftende.

– På de nye stillingene som er rekruttert, ligger vi på mellom 30 og 40 prosent kvinner i lederstillinger på nivå to og tre, sier hun.

Skal bli sett

Lindeberg mener noe av grunnen til at det er få kvinner i politiledelsen, skyldes at yrket tradisjonelt har vært mannsdominert. Når det nå er rundt 40 prosent kvinner på Politihøgskolen, blir jobben å legge til rette for at disse kan bli gode ledere.

– Vi skal sørge for at de som ønsker å bli ledere blir sett og får være med i lederutviklingsprogrammet. I ansettelsesprosesser skal vi være bevisste på om det er kvalifiserte kvinner, sier Lindeberg.