Oppfordrer til å bruke fiskeressursene

I Byglandsfjorden kan du finne bleka, som eneste sted i verden. Dette må markedsføres og utnyttes bedre, mener fiskeforvalter.

Byglandsfjord

Byglandsfjordens fiskeressurser må utnyttes bedre, mener fiskeforvalter Frode Kroglund hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Mens lakseelvene har sine forkjempere som går hardt ut i media og reklamerer, blir innlandsfisken glemt, sier Frode Kroglund, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Han oppfordrer nå Bygland og Evje og Hornnes, samt turistorganisasjoner og fiskeforeninger, til å gå sammen for å utnytte og markedsføre fiskeressursene sine bedre.

Unik fiskeart

I Byglandsfjorden finnes det mye småfisk, som Kroglund mener det er viktig å fokusere på at også er fisk.

– Agder har i utgangspunktet naturgitte forhold for småfisk, da må vi bruke den som en ressurs, sier han.

Frode Kroglund

Fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Frode Kroglund.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Fiskeforvalteren sikter til at det finnes flere typer fiskere.

– Du har de som fisker store troféfisker, og de som bare fisker for å få fisk. Kall gjerne sistnevnte familiefiskere. Da er det gøy uansett hvor stor fisken er, mener Kroglund.

Bleka er en fisk som kun finnes i Byglandsfjorden, ifølge Kroglund. Derfor mener han den kan gi økt turisme.

– Byglandsbleka er så unik at den gir grunnlag til fisketurisme. Kommunene rundt fjorden sitter på en fantastisk ressurs.

– Flott initiativ

Ordfører i Evje og Hornnes Bjørn Alfred Ropstad er enig i at noe må gjøres.

– Jeg har et klart ønske om å få til noe og jeg skal være med på å løfte dette videre, sier han.

Bjørn Ropstad

Ordfører i Evje og Hornnes kommune Bjørn Alfred Ropstad synes det er et spennende forslag.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Ifølge ordføreren har temaet vært oppe ved flere anledninger..

– Det har vært oppfiskingsprosjekt tidligere, men det å bruke fisken til en ressurs er veldig interessant, sier han.

Ordføreren påpeker at et samarbeid må til for å nå målet.

– Kommunene er en part, men jeg tror også at Otra Fiskelag er en klar part. Det er altfor mye fisk i Otra, det er en ressurs som skulle vært utnyttet langt bedre, avslutter han.

Større fisk

Olav Neset i Otra Fiskelag driver camping rett ved bredden av Byglandsfjorden. Han sier at det blir gjort en del markedsføring via reiselivsorganisasjoner, men at det kan gjøres mer.

– Spesielt hvis en vil satse på å gjøre mer ut av fiske, kunne en gjerne organisert fiskekonkurranser eller garnfiske for dem som er interessert i det, så vil det skape mer blest om det. Det er ikke så veldig godt kjent for storfiskere, men bleka er kjent for dem som ønsker å fiske den spesielle fisken.

Olav Neset

Olav Neset i Otra Fiskelag mener fisken trenger vekstgrunnlag.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Han er opptatt av næringsgrunnlaget i fjorden.

– Kommunene burde stå på for å få opp kvaliteten på fisken i området. Hadde en fått opp næringsgrunnlaget i fjorden slik at det ble skikkelig vekstvilje i fisken hadde det blitt mer interessant å fiske, for mange er ute etter stor fisk. De holder på å få kalke opp vassdraget og det vil hjelpe godt.