3400 meldte seg ut av kirka i fjor

Dobbelt så mange personer meldte seg ut av Den norske kirke i fjor i Agder og Telemark bispedømme sammenlignet med året før. Biskopen tror trenden snart snur.

Flekkefjord kirke

Færre medlemmer i Den norske kirke. Likekjønnet vigsel og enklere å melde seg ut kan være årsaken til flere melder seg ut.

Foto: Hansen, Alf Ove / Scanpix

Over 3400 personer i Agder og Telemark meldte seg ut av kirka i fjor. Det er over dobbelt så mange som i 2015. Det viser tall fra Den norske kirke. Biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen sier kirka må brette opp ermene for å gjøre kirken attraktiv.

– Jeg tenker vi må respektere menneskers valg. Vi må respektere de som ønsker å gå ut av kirken. Samtidig ønsker vi at tallene går den andre veien, at stadig flere vil melde seg inn i kirken, sier biskop Reinertsen til NRK.

Likekjønnet vigsel

I april i fjor vedtok Kirkemøtene likekjønnet vigsel. Par av samme kjønn kan dermed gifte seg i kirken. Det er nok en årsak til at flere meldte seg ut av kirken. Vedtaket vakte stor debatt i Norge og flere meldte seg ut.

– Tallet i fjor er to ting å si om. Det var uro omkring likekjønnet vigsel, og så ble det enklere å melde seg inn og ut av kirka via internett. Så var det også noe uro i forbindelse med den nye vigselsliturgien, mener biskopen.

Kirkemøtet 2017

Kirkemøtet i Trondheim i år. Kirkemøtet vedtok en ny vigselsliturgi som kan brukes av likekjønnede og heterofile par.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Trend i deler av Europa

Åtte prosent av dem som meldte seg ut av kirken i fjor, var fra Agder og Telemark, viser kirkens egne tall. Men biskopen sier at det også er en trend i Vest-Europa med færre medlemmer. 41 000 nordmenn meldte seg ut av Den norske kirke i fjor.

– Vi ser de store kirkene i vesten at medlemsmassen går nedover. Samtidig er det også andre tegn på økning. Jeg skal på en internasjonal konferanse i London. Der ser vi at det går oppover etter mange år med nedgang, sier Reinertsen.

I Agder og Telemark meldte 3400 personer seg ut av kirken etter Kirkemøtet i april i fjor der likekjønnet vigsel ble bestemt. I år har over 800 i de tre fylkene meldt seg ut av kirka.

I 2016 var det over tre hundre som meldte seg inn i kirka i Agder og Telemark.

– Jeg som biskop har alltid et håp om at det blir flere medlemmer igjen, sier Stein Reinertsen.

Han forteller at selv om medlemsmassen har gått ned, er det mer aktivitet i flere menigheter. Det betyr at flere har blitt aktive medlemmer.