- Sykehuset kan avlaste

Sørlandet Sykehus kan avlaste pasientombudene, mener fylkeslege.

Sykehus
Foto: Illustrasjonsbilde

Fylkeslegen i Vest-Agder, Kristian Hagestad, mener at pasientombudene i agderfylkene hadde fått færre henvendelser hvis Sørlandet Sykehus hadde vært flinkere til å informere pasienter og pårørende.

Hagestad synes det er uheldeig at pasientombudene får så mange henvendelser at ikke alle blir ekspedert.

- Hadde sykehuset vært flinkere til å kommunisere med pasienter og pårørende, hadde nok mange av sakene vært løst før Pasientombudet ble kontaktet, sier Hagestad.

Han har gjentatte ganger oppfordret Sørlandet Sykehus tildette i møter med sykehuset og Pasientombudet.

Selv om pasientombudene ikke sorterer under Fylkeslegen, men direkte under Sosial- og helsedirektoratet, har Fylkeslegen stor nytte av ombudet og det er tett samarbeid mellom Fylkeslegen som tilsynsmyndighet og Pasientombudet.

- Pasientombudet har en veldig viktig rolle i det å avklare tilfeller der pasienter har spørsmål eller misnøye knyttet til helsetjenesten.

Forøvrig opplever vi Pasientombudet som en veldig god samarbeidspartner fordi de avklarer en del saker før de kommer så lagt som til oss som tilsynsmyndighet, sier Kristian Hagestad.