Normal

- Minner mer om Nord Korea enn Norge

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter sammenligner sykehusdirektørens mediestrategi med Nord-Koreas styresett.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter reagerer sterkt på at sykehusdirektøren vil straffe ansattes medieutspill.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter mener munnkurvutspillet ikke hører hjemme i et demokrati.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

I går uttalte direktør ved Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen at han vil stoppe sykehusansatte som sprer frykt om sykehusene i media. De Ruiter sammenligner direktørens utspill med et diktatur.

– Det minner mer om Nord Korea enn Norge, sier han.

Mener straff for medieutspill er uhørt

Sykehusdirektøren vil ha fullmakter til å kalle inn til samtaler og komme med represalier og advarsler overfor ansatte som via offentlige utsagn bidrar til å skape uro rundt sykehuset.

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Aust-Agder Arbeiderparti mener dette er uhørt.

– Nå har vi brukt mange år på åpenhet i offentlig forvaltning og at folk skal kunne si hva de mener og kunne debattere i et åpent demokratisk samfunn – så dette reagerer jeg på.

Snakker om soloutspill

Jan Roger Olsen

Jan Roger Olsen vil ha muligheten til å kalle frittalende sykehusansatte inn på teppet.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Sykehusdirektør Olsen sier ansatte kan snakke med media, men han liker ikke soloutspill som nødvendigvis ikke hele fagmiljøer står bak.

– De sakene jeg snakker om det er når enkeltpersoner går ut med faglige kriterier som ikke nødvendigvis er forankret i det totale faglige miljøet og som også kan framstilles på en måte som skaper utrygghet rundt tilbudet. Det er det jeg snakker om – og ingenting annet.

– Betyr det at ansatte fortsatt kan snakke med media?

– Selvfølgelig ønsker vi den offentlige debatten rundt sykehuset og tjenesten. Det det dreier seg om er der hvor enkeltansatte går ut og skaper en unødvendig utrygghet i befolkningen rundt tilbudet, sier Olsen.

– Han skaper selv utrygghet

De Ruiter er ikke enig i at interne diskusjoner bør holdes innen sykehuset fire vegger.

– Nei. Jeg synes at når det gjelder sykehuspolitikk, helsepolitikk og alt som har med velferdsstaten Norge å gjøre og dette ikke er forretningshemmeligheter – så skal man ha en åpen debatt og da skal ansatte fritt få uttale seg.

– Men hvis dette skaper utrygghet rundt sykehusets eksistens – hva da?

– Jeg vil vel heller si at Jan Roger Olsen og en del andre er med på å skape denne utryggheten og ikke det at det er ansatte som engasjerer seg, sier de Ruiter.

– En konfliktskaper

Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen i Grimstad mener de Ruiter er en konfliktskaper i sykehussaken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Hans Antonsen (V) i Grimstad mener Freddy de Ruiter er en konfliktskaper og har meldt sin kritikk både på Facebook og Twitter.

Til Fædrelandsvennen sier Antonsen at det er synd at de Ruiter bruker anledningen til å skape et veldig høyt konfliktnivå.

– Vi har en stortingsrepresentant fra mitt fylke, som jakter på anledninger til å skape konflikter, sier Antonsen til avisen.

Han tolker ikke sykehusdirektørens poeng som et forbud mot å snakke i media.

– En stortingsrepresentant må ha respekt for at et innlegg er sagt i en sammenheng, og ikke raljere med dette som han gjør, sier Antonsen til avisen om de Ruiters Nord-Korea-sammenligning.