Vil ikke ha ferjeanløp i rushtrafikken

Naturvernforbundet i Søgne vil endre ankomst- og avgangstidene for danskebåtene i Kristiansand. Skipene kommer og går midt i rushtiden og forsterker bilkø-problemet i rushtrafikken, hevder miljøorganisasjonen.

David Kobbevik

David Kobbevik i Naturvernforbundet mener dagens rutetider til danskebåtene fører til økte køproblemer i rushtrafikken og han ber rederiene endre rutetidene.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Den 16. september ble det innført tidsdifferensierte bompengesatser i Kristiansand, såkalt rushtidsavgift.

Det innebærer at det skal koste bilistene dyrt å passere bomstasjonene i rushtiden om morgenen og ettermiddagen.

Hensikten med de økte prisene er å redusere biltrafikken i rushtiden og spre trafikken utover dagen.

Men køene hadde ikke vært så ille, dersom ikke biltrafikken til og fra danskebåtene hadde foregått midt i rushtiden, mener Naturvernforbundet i Søgne.

Ferjene forsterker køproblemene

SuperSpeed

Danskebåtene mellom Kristiansand og Danmark har ankomst- og avgangstider midt i rushtrafikken, og det liker ikke Naturvernforbundet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Miljøorganisasjonen tar nå til orde for å endre rutetidene til danskeferjene for å redusere biltrafikken ytterligere i rushtrafikken.

– Danskeferjene kommer og går midt i rushtrafikken om morgenen og ettermiddagen og bilene til og fra disse ferjene forsterker køproblemene og biltrafikken i rushtiden.

Det sier David Kobbevik som sitter i styret i Naturvernforbundet i Søgne.

Han har tatt saken opp med ordførerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand og ber ordførerne øve et press på ferjerederiene Color Line og Fjord Line for å få endret rutetidene til danskebåtene.

«Med bakgrunn i tallberegninger fra Silingsrapporten E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet, plan nr. 1380, pkt. 5.2 Dimensjonerende trafikkmengde, utgjør trafikken til og fra ferjene i rushtiden cirka 3 prosent,» skriver Naturvernforbundet i ordførerbrevet.

Kobbevik mener at det er nærliggende å tro at påvirkningen er nærmere 5 prosent i perioder, hvis man tar i betraktning anløpstidspunkter og ferjenes fraktekapasitet.

Trafikken må spres

Naturvernforbundet er enig med statlige myndigheter som har krevet innføring av rushtidsavgift for å redusere trafikken i rushtiden og spre trafikken til andre tider av døgnet i Kristiansand.

Men miljøorganisasjonen hevder at biltrafikken til og fra ferjene i rushtiden er et så stort problem at man bør se på mulige endringer i ferjenes rutetider.

– Man ønsker å spre trafikken, og endrede ferjetider vil helt klart redusere belastningen på veinettet i rushtiden og dermed spre trafikken, sier Kobbevik.

Han legger til at kollektivtrafikken også ville ha tjent på at det ble mindre biltrafikk i havneområdet i rushtrafikken.

– Bussene bruker Havnegata som også blir brukt av biler som skal til og fra ferjene og det ville blitt mye lettere for bussene å komme frem i rushtiden med mindre biltrafikk i havneområdet om morgenen og ettermiddagen, sier han.

Dersom ferjene endrer rutetidene slik at bilene til og fra ferjene ikke kjører i rushtiden, og at bussene kommer lettere frem i rushtiden, mener Kobbevik at samlet nedgang i rushtrafikken vil kunne utgjøre nærmere 10 prosent, og at det vil redusere køproblematikken betydelig.

Kan ikke endre rutetidene

Odd Grønberg

Linjedirektør Odd Grønberg sier Color Line ikke har planer om å endre rutetidene og at de er nøye tilpasset skipets hastighet og passasjerenes ønsker.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Linjedirektør i Color Line, Odd Grønberg, sier til NRK at det ikke er mulig å endre seilingstidene og rutetidene på SuperSpeed mellom Kristiansand og Hirtshals.

– Vi har jobbet mange år med å finne de riktige rutetidene i forhold til våre kunder. Undersøkelser vi har gjort viser at de som reiser med oss ikke ønsker å komme til Kristiansand senere enn ved midnatt. Og da er resten ren matematikk. Hvis vi regner laste- og lossetider og skipets hastighet, så får vi rutetider om morgenen, ettermiddagen og ved midnatt, sier Grønberg.

Han tror senere avganger og ankomster vil føre til betydelig færre passasjerer på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals.

Han er heller ikke enig i Naturvernforbundets regnestykke når det gjelder antallet biler til og fra havneområdet i rushtrafikken.

– Slik jeg ser Naturvernforbundets regnestykke så mener de at vi har skipet fullt av biler på alle avganger og ankomster. Det gir 836.000 biler i rushtrafikken på ett år. Men slik er det ikke. Vårt regnestykke viser cirka 250.000 biler, sier Grønberg.

Han sier endring av rutetidene i forhold til køproblematikk har vært spilt inn av ulike aktører tidligere, uten at det så langt har ført til endringer.

Han tror heller ikke myndighetene ønsker å tvinge Color Line til å endre sine rutetider slik at lasting og lossing ikke skal skje i rushtiden.

– For oss er det viktigere at man har fokus på infrastrukturen rundt oss og at den fungerer godt, slik at bilene slipper å stå i kø når de skal inn eller ut av skipet, sier Grønberg.

– Et fornuftig forslag

Øystein Holvik

Miljøvernsjef Øystein Holvik mener det hadde vært positivt for biltrafikken i byen å unngå ferjeanløp i rushtiden.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Øystein Holvik, sier til NRK at forslaget fra Naturvernforbundet er fornuftig i forhold til å redusere køproblemene i rushtiden.

– Det hadde vært fint å unngå ferjeanløp midt i rushtiden. Det hadde vært meget positivt for trafikken i byen, sier Holvik.

Men han har også forståelse for at Color Line mener det er vanskelig å endre rutetidene av hensyn til passasjerene.

– Jeg skjønner at det er vanskelig, men det hadde vært fint hvis ferjene kunne ha gått litt senere om morgenen og ettermiddagen. Bilene fra ferjene kommer jo ganske konsentrert i rushtrafikken, og de kommer jo på toppen av den andre trafikken, sier han.