No er rushtidsavgifta innført i Kristiansand

Klokka 12 måndag vart rushtidsavgift innført i Kristiansand. Skilta med dei nye prisane vart sett opp måndag føremiddag.

Klokka 12 måndag vart rushtidsavgift innført i Kristiansand. Skilta med dei nye prisane vart sett opp måndag føremiddag.

VIDEO: Dei nye skilta med nye prisar vart sett opp måndag.

Det betyr at det vert dyrare å passere bomstasjonane i Kristiansand på bestemte tidspunkt.

Det var med blanda kjensler anleggsleiar i NCC roads, Lars Terje Roland, hengde opp skilta.

Lars Terje Roland

Lars Terje Roland i NCC roads.

Foto: Odd Rømteland/NRK

– Eg har mi meining, men vi gjer som politikarane har bestemt, seier Roland til NRK.

– Kva er di meining?

– Mi meining er at det burde ha vore fleire bussar og kollektivtransport før avgifta kom, seier han.

Følte seg pressa av staten

Målet med avgifta er å få fleire til å droppe bussen og heller sykle, gå eller ta bussen til byen. Kommunen har lova å styrkje busstilbodet.

Innføring av rushtidsavgift vart vedteke i Kristiansand bystyre i april i fjor. Dei borgarlege partia kjempa hardt for å unngå avgifta, men følte seg pressa av den raudgrøne regjeringa.

Årsaka var at samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa ville halde tilbake 60 millionar kroner i belønningsmidlar til kollektivtrafikken og gang- og sykkelvegar i byen.

Kommunen er avhengig av desse midlane for å unngå eit kraftig redusert tilbod i busstilbodet til innbyggjarane.

Vil fjerne avgifta

Gruppeleiar i Kristiansand Høgre, Hans Otto Lund, har lova å kjempe for å få bort avgifta så raskt som råd.

– Eg vil følgje opp via våre stortingspolitikarar og direkte med vår påtroppande statsminister. Eg veit ho har sagt i ein del møter at rushtidsavgift er ein uting, som spesielt råkar dei med dårlegast råd, som småbarnsfamiliar, seier han.

Lund meiner at avgifta tidlegast kan fjernast våren 2015.